Härnösand föreläser om Trygg hemgång

Foto av Birgitta och Yvonne

Föreläsarna från Härnösand Birgitta Nilsson och Yvonne Persson

Härnösands kommuns lyckade projekt Trygg hemgång har skapat intresse i övriga vårdsverige. Projektledaren Birgitta Nilsson och Yvonne Pettersson blev inbjudna att berätta om Härnösands arbetssätt med Trygg hemgång på konferensen Rehabilitering av äldre som var i Stockholm i mitten av november. Målet med Trygg hemgång är att trygga den äldres hemgång från sjukhus/ Korttidsenhet. Samt att uppmuntra den enskilde till fortsatt oberoende genom funktionsbevarande arbetssätt.

- Föreläsningen blev mycket uppskattad och vi fick väldigt många frågor, berättar Birgitta Nilsson. Att samverka över professionsgränser är väldigt viktigt och sätta den äldre i centrum. Vi har hittat en metod som är väldigt bra för oss, och naturligtvis är det roligt att fler är intresserade av hur vi jobbar och vi delar gärna med oss.