Medberoendeprogram

foto av en ung tjej som ligger i ett mörkt rum med en telefon.

Har du vuxit upp i en dysfunktionell familj - en familj som präglats av beroende, annan kronisk sjukdom, relationsstörningar, känslomässig kyla eller andra former av dysfunktion och som resulterat i ett känslomässigt ”handikapp” för dig. Eller befinner du dig i en relation till någon som missbrukar alkohol eller droger.

I medberoendeprogrammet får du tillfälle att i grupprocess bearbeta och frigöra dig från det förflutna utifrån ”här och nu” – situationer. Gruppledare är Bosse Johansson, addiktolog och gestaltterapeut.

Gruppen kommer att träffas onsdagar 18.00 - 21.00 vid 15 tillfällen i Resursteamets lokaler på Köpmangatan 12. Gruppstart sker i februari 2018.

Om du är intresserad kontakta någon av oss:
Susanne Eriksson: 0611 34 87 98
Johanna Andersson: 0611 34 82 92
Dan Nordin: 0611 34 83 60