Nu är individ- och familjeomsorgen samlad igen

Solbritt Höglund, Lisbet Sander och Helene Brändström knyter ihop ett rött band.

Enhetscheferna Solbritt Höglund och Helene Brändström knyter symboliskt ihop banden mellan sina enheter igen. I mitten verksamhetschefen Lisbet Sander.

Nu finns individ- och familjeomsorgen på ett enda ställe, i nyrenoverade lokaler på Trädgårdsgatan. Den sista november var det festlig invigning av lokalerna och rundvandring för politiker och andra inbjudna gäster.

– Äntligen! Vi är otroligt glada, säger verksamhetschefen Lisbet Sander.

Sedan 2001 har individ- och familjeomsorgens enheter funnits på olika ställen. Ekonomi och vuxenenheten i nämndshuset och barn och familjeenheten utspridd på tre olika ställen i stan.

– Det är tre stora vinster med det här. Framför allt kan vi nu samverka på ett mycket bättre sätt och så har vi fått ett rejält lyft både när det gäller arbetsmiljön och miljön för våra besökare.

Alla besök sker nu i särskilda besöksrum som ligger i anslutning till entrén och är skilda från personalens arbetsrum.

– Den här modellen ökar både säkerheten för våra anställda och tryggheten för besökarna. Tidigare skedde besöken i arbetsrummen där det kan sitta privata foton och andra personliga saker som kan störa samtalet. Nu blir det fullt fokus på besökarens ärende, säger Lisbet Sander.

En grupp människor under invigningen av individ- och familjeomsorgens nya lokaler.

Till invigningen kom politiker och andra inbjudna gäster.

Receptionsdisk på individ- och familjeomsorgen.

Den nya receptionen till individ- och familjeomsorgen.

Verksamhetschefen Lisbet Sander på individ- och familjeomsorgen visar lokaler för en grupp.

Verksamhetschefen Lisbet Sander visar politiker och andra gäster runt i de nya lokalerna.