Om hemtjänst och personal i Härnösands kommun

Efter Radio Västernorrlands granskning av hemtjänsten i länet vill vi förtydliga kommunens ståndpunkt. Härnösands kommuns ståndpunkt är att en brukare inte kan välja personal efter kön, sexuell läggning, religion eller etnisk bakgrund.

När en brukare fått hemtjänst beviljat ska den enligt socialtjänstlagen ha inflytande över hur tjänsterna utförs. Enligt socialtjänstlagen ska kommunerna ta hänsyn till brukarnas önskemål, men inom en rimlig gräns. Att välja bort personal på grund av etnisk bakgrund bryter mot diskrimineringslagen vilket då inte är ett rimligt krav.

Våra enhetschefer får återkommande frågor från våra brukare och anhöriga om olika önskemål. Och dessa frågor måste hanteras på ett bra och pedagogiskt sätt, där de får förklara att det inte är möjligt att välja bort till exempel personal på grund av kön, sexuell läggning, religion eller etnisk bakgrund. Vi försöker alltid så långt som möjligt tillgodose våra brukares önskemål men vi kan inte acceptera diskriminering av vår personal.

– Det här är inte bara en fråga om lagstiftning, utan också en fråga om värdegrund och det Härnösands kommun står för, säger Sofia Pettersson, kommundirektör.