Personalen på gruppboendet har agerat

Nyligen har det uppmärksammats att en person på ett gruppboende bland annat blivit sittande på toaletten väldigt långa stunder. I medierapporteringen har det framställts som att personalen på gruppboendet har brustit i ansvar.

– Men det stämmer inte. Personalen har på olika sätt uppmärksammat ledningen på att den här personens situation inte är bra och att det behövs insatser, säger Elisabeth Högberg, verksamhetschef för Omsorg om funktionshindrade.

– Personalen har gjort det de ska enligt socialtjänstlagen. Kommunen erbjuder stöd, vård och omsorg och får inte tvinga eller begränsa någon eller göra något mot den enskildes vilja. Landstinget ska erbjuda hälso- sjukvård och för enskilda är det viktigt att vi har en bra samverkan. Jag kan inte se annat än att vår personal har gjort det de ska och har tagit sitt ansvar.

Medierapporteringen har lett till att några ur personalen har fått brev hem till sina bostäder med kopia på en av artiklarna.

– Det har upplevts som obehagligt och känns naturligtvis inte bra, säger Elisabeth Högberg.

När det gäller själva ärendet så har kommunen anmält det enligt Lex Sarah till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Kommunens egen utredning visar att det finns en rad förbättringsområden, men också att det i det här fallet även behövs hälso- och sjukvårdsåtgärder.

Syftet med lex Sarah är att utveckla och förbättra verksamheten och att missförhållanden rättas till och förebyggs. Tanken är också att lyfta perspektivet från individ till system och se vad som brister i organisationen.

– Vi ska nu skapa bättre rutiner för sådana här ärenden, säger förvaltningschefen Agneta Nordström. För att utvecklas är vi beroende av att personalen ute i verksamheterna ser och hör och reagerar när det behövs. Då är det viktigt att vi har en organisation som tar hand om deras anmälningar eller signaler på bästa sätt.