Sök bidrag till språkundervisning inom volontärverksamhet

Fem unga kvinnor sitter tillsammans

Under 2017 har kommunen avsatt 100 000 kronor till volontärverksamhet för asylsökande. Bidrag kan sökas av organisationer eller föreningar som bedriver språkundervisning för asylsökande, som till exempel språkkurser i svenska.

Beslut om ansökt bidrag sker löpande under året. Vi beräknar handläggningstiden till omkring 4 veckor.

  • Bidraget ska användas till inköp av läroböcker och undervisningsmaterial, samt förbrukningsmaterial som används i språkundervisning.
  • Ansökan kan göras av organisation eller förening som redan idag bedriver, eller tänker starta, volontärverksamhet i undervisning för asylsökande i Härnösands kommun
  • Organisationen eller föreningen kan ansöka om maximalt 5 000 kr (SEK) per ansökningstillfälle.

Gör ärenden direkt på hemsidan

Sök bidrag till språkundervisninglänk till annan webbplats

Du loggar in med din e-legitimation.