Sök hyresbidrag ur stiftelser

Nu kan du söka hyresbidrag ur två stiftelser.

Här nedan kan du läsa föreskrifterna och hämta ansökningsblanketten.

Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder

Ändamål: Att betala ut hyresbidrag till familjer eller personer med låga inkomster.
Sökanden: Ska vara bosatt inom Härnösands kommun och omfattas av pension eller sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring samt vars senaste fastställda förvärvsinkomst inte överstiger 2,4 prisbasbelopp

Särskilda ansökningsblanketter finns att få via kontaktpersonen. Kommunen annonserar i slutet av mars i lokaltidningen samt på hemsidan om att hyresbidrag går att söka ur denna stiftelse. Under maj månad behandlas ansökningarna för hyresbidrag och under juni månad betalas beviljade bidrag om max 2 000 kr ut.

Stiftelsen syskonen Lindstedts minne

Ändamål: Att betala ut hyresbidrag till behövande familjer och kvinnor.
Sökanden: Ska vara bosatt inom Härnösands domkyrkoförsamling och omfattas av pension eller sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring samt vars senaste fastställda förvärvsinkomst inte överstiger 2,4 prisbasbelopp

Särskilda ansökningsblanketter finns att få via kontaktpersonen. Kommunen annonserar i slutet av mars i lokaltidningen samt på hemsidan om att hyresbidrag går att söka ur denna stiftelse. Under maj månad behandlas ansökningarna för hyresbidrag och under juni månad betalas beviljade bidrag om max 2 000 kr ut.

Ansökan och föreskrifter

Ansökan om hyresbidrag ur stiftelserPDF (pdf, 512.8 kB)

Föreskrifter Johan NybergPDF (pdf, 25.3 kB)

Föreskrifter syskonenen LindstedtPDF (pdf, 81.2 kB)

Ansökan skickar du till

Härnösands kommun
Ekonomiavdelningen
871 80 Härnösand

Ansökningstiden är förlängd

Senast 13 april vill vi ha din ansökan.