Spela roll! Vikten av lyhörda vuxna

Suddig bild med människa i bakgrunden och mobiltelefon som används för fotografering i förgrunden.

Spela Roll! är en kampanj för att uppmärksamma barn och unga som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger.

Som förälder och vuxen i barns närhet är vi alltid förebilder. Det vi gör och hur vi bemöter dem återspeglar sig i de ungas ageranden och tankar om sig själva.

Torsdag 8 februari klockan 18.00 bjuder vi tillsammans med Svenska kyrkan in till föreläsning i församlingsgården.

Kom och lyssna på Carina Söderlund som jobbar med utsatta barn och unga. Hon talar om självkänsla och föräldrastöd och om hur vi som föräldrar och andra vuxna kan möta barnens behov av bekräftelse och uppmuntran. Hon tar i föreläsningen upp förebildsfaktorer som skyddsmekanismer, empati kontra sympati, Internet som källa till bekräftelse, effekten av positiv kommunikation och vikten av umgänge.

Fri entré och ingen föranmälan.

Inbjudan till föreläsningPDF (pdf, 996.5 kB)