Utbildning i neuropsykiatri och psykisk ohälsa för gode män och förvaltare

Överförmyndarenheten bjuder in gode män och förvaltare till en utbildning.

Intresset för ökad kunskap i neuropsykiatri har visat sig vara stort hos gode män och förvaltare då denna grupp människor blir allt vanligare inom överförmyndarverksamheten.

Du som god man/förvaltare erbjuds därför en föreläsning om personer med neuropsykiatrika funktionshinder (ADHD/DAMP, ADD, Tourettes syndrom, tvångssyndrom och autismspektrumtillstånd som autism och Aspergers syndrom).

Tid och plats

Torsdag 25 januari
17.30 - 21.00

Härnösands folkhögskola
Murbergsvägen 32
Härnösand

Anmäl dig till utbildningen

Förnläsare är Lennart Lindqvist, legitimerad psykolog med många års erfarenhet
inom området.

Föreläsningen innehåller

  • teoretisk och praktisk genomgång av de olika neuropsykiatriska
    diagnosema samt vilket problematik dessa kan medföra
  • praktiska och handfasta tips och ideer på hur man kan arbeta med dessa
    svårigheter
  • hur man bemöter anhöriga i kris
  • diskussioner.

Efter föreläsningen kan du ställa frågor.

Föreläsningen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika i pausen.