Utbildning om upprättande av årsräkning för gode män och förvaltare

Överförmyndarenheten bjuder in gode män och förvaltare till en utbildning om hur en årsräkning ska upprättas.

Tid och plats

Tisdag 23 januari
13.00 - ca 16.30

Överförmyndarenheten
Köpmangatan 1 (Porttelefon, tryck #)
Härnösand

Vi bjuder på fika.

Anmäl dig till utbildningen