Vill ni gå som "vuxna på stan"?

Att nattvandra som ”vuxen på stan” innebär att skapa bra relationer till ungdomar genom omtanke och vuxna värderingar.

Ni bör gå i grupp om minst fyra personer. Ni ersätts med 1500 kronor per tillfälle och pengarna ska gå till aktiviteter för barn eller ungdomar.

En vuxen på stan i Härnösand

Din förening eller organisation kan hjälpa till att gå som vuxna på stan.

Prioriterade datum under sommaren

Nostalgidagarna 14 - 15 juli. Nostalgidagarna i sin helhet pågår 14 - 19 juli.
Stadsfesten 21 - 22 juli.

Vuxna på stan är en aktivitet som under några år tillbaka genomförts i samverkan mellan Rådet för trygghet och hälsa, närpolisen, resursenheten inom socialförvaltningen och Domkyrkoförsamlingen.

Kontakta mig om du har funderingar.

Med vänliga hälsningar
Folkhälsosamordnare: Karin Erlander
E-post: karin.erlander@harnosand.se
Telefon: 0611-34 82 54 eller mobil: 070-191 07 04