SIP - Samordnad individuell plan

Om du har stöd från både socialtjänsten och sjukvården och tycker att dessa behöver samordnas kan du få hjälp att ordna ett möte där man gör en samordnad individuell plan, en så kallad SIP.
(Socialtjänstlagen, 2 kap 7§ och Hälso- och sjukvårdslagen 3f§)

Vad är SIP?

SIP är en plan där du tillsammans med olika verksamheter som du har kontakt med bestämmer gemensamma mål. Under mötet bestäms också vem som hjälper till med vad. Efter en tid ses ni igen och följer upp hur det går.

SIP- möte

För att ett SIP-möte ska kunna ordnas behövs ditt samtycke till att man möts ihop och att du är med och planerar mötet och vilka som ska bjudas in. Du kan välja att ha med en närstående till mötet. Efter mötet får du med dig planen hem.

Är du intresserad?
Fråga någon du har kontakt med i socialtjänsten eller sjukvården 

SIP på Lättläst

Får du hjälp/vård från både socialtjänsten och sjukvården?
Vill du att ni träffas tillsammans från både socialtjänsten och sjukvården?
Då kan du få hjälp med att ordna ett möte.
Du är med och planerar mötet och vilka som ska bjudas in.
Du kan välja att ha med någon du känner på mötet.

På mötet gör ni en samordnad individuell plan (SIP).

Vad händer på mötet?

Ni bestämmer tillsammans vad du behöver hjälp med.
En av personerna på mötet skriver ner vad ni planerar och bestämmer.(SIP)
Ni bestämmer också vem som hjälper till med vad.
Efter mötet får du med dig den skrivna planen hem.

Efter en tid ses ni igen. Då pratar ni om hur det har gått och om det behöver ändras på något.

För att ett SIP-möte ska kunna ordnas behövs ditt samtycke till att man möts ihop.

Är du intresserad?
Fråga någon som du har kontakt med på socialtjänsten eller i sjukvården.