Trygghet och säkerhet

Flygbild över Härnösand

Härnösand ska vara en kommun där invånarna har god hälsa och alla känner sig trygga. För att uppnå det arbetar vi på kommunen bland annat med att förebygga risker, men vi planerar också för att hantera situationen så att konsekvenserna blir så små som möjligt att hantera om olyckan ändå är framme.