Trygghet och säkerhet

Flygbild över Härnösand

Härnösand ska vara en kommun där invånarna har god hälsa och känner sig trygga. För att uppnå det arbetar vi med att analysera och förebygga risker, men vi planerar också för att hantera situationer som ändå uppkommer så att konsekvenserna blir så små som möjligt.