Krisberedskap - Klarar du dig tre dygn?

De flesta av oss lever ett bekvämt liv och tar tillgången på värme och elektricitet, friskt dricksvatten i kranen, mat i affären och fungerande transporter för given. Men det allt större beroendet av teknik och infrastruktur gör oss också mer sårbara för olika störningar.

Det behövs inte mer än ett längre strömavbrott för att allt det vi uppfattar som självklart ska upphöra att fungera, lampor, datorer, kylskåp, toaletter, uppvärmning, vattenförsörjning och bankomater.

Samhället och olika verksamhetsutövare har ett stort ansvar för att både förebygga och hantera kriser. Men individen har också ett personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Var den enskildes ansvar börjar och slutar och det offentligas ansvar tar vid finns inte reglerat så att det i alla lägen går att veta exakt hur ansvarsfördelningen ser ut. Det är beroende av händelse och framför allt av hur individens förmåga ser ut.

Hemberedskap - Mat

Att planera

När en kris inträffar behövs samhällets resurser i första hand för att avhjälpa krisen och hjälpa svaga och extra utsatta människor såsom barn, äldre och sjuka. Är du frisk och stark måste du i möjligaste mån själv se till att du klarar dina grundläggande behov av till exempel vatten, värme och mat.

Planera för minst 72 timmar i ett första steg. Det betyder inte att samhällskrisen är över efter tre dygn. Det kan ta veckor, ja månader innan vardagen fungerar normalt igen. Det betyder inte heller att hjälpen kommer per automatik efter tre dygn, men det ger dig tid att tänka över din situation för att kunna fatta viktiga beslut.

Det kan bli besvärligt att ordna mat och vatten och att få nyheter om vad som händer. Har du några extra konserver och andra livsmedel som tål rumstemperatur, en dunk att hämta vatten i, lite kontanter, extra mediciner och kanske en batteriradio så kan det underlätta tillvaron för dig och andra.

Hemberedskap - Kommunikation

Informationsblad -Trygg och säkerPDF (pdf, 459 kB) - framtaget av Härnösand, Kramfors, Sollefteå kommuner och Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen.
Förbered dig för olycka och krislänk till annan webbplats - information från dinsakerhet.se