Extremt väder

I naturen skiftar vädret från dag till dag, men ibland blir vädrets krafter och påverkan så stora att vi talar om extremt väder. Dit räknar vi stormar, orkaner, snöoväder och åska och skyfall när de är så kraftiga att de riskerar att orsaka problem för samhället.

Stora mängder snö kombinerat med kraftig blåst ställer till stora problem för framkomligheten för vägtrafik, flygtrafik och tåg så gott som varje vinter. Kraftiga vindar orsakar el- och teleavbrott på grund av nedfallande träd i ledningsgator eller avbrutna ledningsstolpar, men också skogsskador och skador på byggnader. Åska kan orsaka skogsbränder och elavbrott.

Vad gör kommunen?

I kommunen arbetar vi med att säkra tillgången till samhällsviktiga verksamheter genom att identifiera våra beroenden och när beroendet är kritiskt hantera det genom att hitta andra sätt att jobba eller om det behövs säkra tillgången till det verksamheten behöver på annat sätt. När det gäller extremt väder är det främst konsekvenserna vi planerar för att hantera, såsom elavbrott, översvämningar eller problem med framkomlighet.

Vad kan jag göra?

Genom att fundera kring ditt eget är beroende av el och vatten kan du minska konsekvenserna av extremt väder betydligt.

Läs mer om krisberedskap