Värmebölja

När temperaturen kryper över 27 grader flera dagar i följd och inte ens natten ger någon svalka är det påfrestande för kroppen att hantera värmen.

Värmeböljor enligt definitionen ovan är inte så vanliga på våra breddgrader, men de riskerar att bli vanligare i takt med ett förändrat klimat. En värmebölja kan få konsekvenser för liv och hälsa såväl som för samhällets funktionalitet. Riskgrupper är äldre, spädbarn, och personer som lider av hjärt-, kärl- och lungsjukdomar som kol, astma eller andra kroniska lungproblem. Även teknisk utrustning som kräver kylning och risken för bränder ökar.

Vad gör kommunen?

I verksamheter som omfattar riskgrupper finns särskilda riktlinjer vid värmeböljor. I övrigt arbetar vi med att säkra samhällsviktiga verksamheter genom att identifiera risker och beroenden och planera för att hantera dem så att vi kan upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå oavsett störning. Det gör vi genom att hitta andra sätt att jobba eller när det behövs anpassa lokaler eller utrustning.

Vad kan jag göra?

Håll dig i skuggan när du kan, glöm inte att dricka och håll koll på dina nära och kära. Var extra uppmärksam på personer i riskgrupper.

Du kan läsa mer om värmeböljor hos Din säkerhetlänk till annan webbplats