Viktiga telefonnummer

Ring alltid 112 för akut hjälp av ambulans, brandkår, polis eller läkare.

Om ditt samtal inte är brådskande, kan du istället ringa de andra servicenummer som du kan hitta på de här sidorna eller på insidan av pärmen till din lokala telefonkatalog.