Socialjouren

Socialtjänstens beredskap utanför ordinarie arbetstid (socialjour)

Social beredskap omfattar i första hand barn som kan antas fara illa och som är i behov av akuta insatser från socialtjänsten. Social beredskap omfattar även vuxna missbrukare i behov av akuta insatser på grund av sitt missbruk.

Social beredskap finns att tillgå:

Fredag 18.00 - lördag 01.00
Lördag 15.00 - söndag 01.00

Kontakt sker via telefon 112 till SOS Alarm.

På tider utanför ovan angivna, finns beredskap vid akuta situationer av mycket allvarlig karaktär.   

Kontakt sker via telefon 112  till SOS Alarm.