Stödtelefon mot våldsbejakande extremism

Fallna löv och en telefon

Det finns en nationell stödtelefon mot våldsbejakande extremism. Stödtelefonen drivs av Röda korset och bemannas vardagar mellan 09:00-15:00. Telefonnumret är: 020-100 200.

Känner du någon som är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Eller är du orolig att en anhörig är i riskzonen för att dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse?

Alla samtal är gratis och du kan vara anonym. De som svarar i telefonen talar flera språk och har vana att samtala med människor i utsatta situationer.

När stödtelefonen inte är bemannad finns en telefonsvarare kopplad till numret.

Bakom varje människa som riskerar att hamna i våldsbejakande extremism finns familj, syskon, släkt och vänner. Där finns även lärare, fritidsledare och socialsekreterare. Det är ofta de som lever närmast personen som ser riskerna.

Broschyr / brochure