Longboardåkare i solnedgång

Härnösand utvecklas

För att skapa "den företagsamma staden med den personliga livsmiljön" samarbetar vi nära med näringslivet och andra aktörer för att göra Härnösand till en bättre kommun att leva, verka och bo i. Det ska bland annat bli över 100 nya bostäder vid vattnet, med grönområden i stadsnära lägen eller i andra attraktiva lägen. Flera av bostäderna har redan byggts, de andra är på gång. Andra satsningar är ett nytt hotell, en ny camping och en av Europas största landbaserade vindkraftsparker.

Läs mer om projekten här nedan.

Tomatodling hos Peckas tomater

Framtidens fokusområden

I Härnösand satsar vi bland annat på innovativ livsmedelsindustri, besöksnäring och handel, kulturella och kreativa näringar samt förnyelsebar energi. Tillsammans kan de skapa över 700 nya jobb

Lena Fällström, Jon Hultman och Ove Sjödin.

Stötta Härnösands företagare, handel, restauranger och kämpa för en levande plats. Din insats kommer att påverka Härnösands framtid.

Pågående projekt

Bildförslag på destinationshotellet

I direkt anslutning till Simhallen planeras ett destinationshotell med 120 rum, konferensavdelning, restaurang och bar.

Sommarbild på Smitingen

På Smitingen planeras en helt ny camping med 250-300 ställplatser och 20-30 stugor. Campingen ska ligga i direkt anslutning till stranden, bara ett par hundra meter från vattnet.

Byggnad vid Seminariet

På Seminariet, det gamla lärarseminariet med tillhörande gymnastiksal, grönområde och parkering, planeras ett nytt bostadsområde.

Trafik på Nybrogatan

Nybrogatan är Härnösands paradgata. Nybrogatan är i behov av upprustning, både när det gäller trafiklösningar och gestaltning, för att bli den stolta paradgata den kan och borde vara.

Utsprångskajen utmarkerad på plankarta

På Utsprångskajen utreds möjligheterna att renovera och bygga ut kajen för att kunna ta emot upp till 300 meter långa fartyg och samtidigt göra kajen till en mötesplats för Härnösandsbor och besökare.

En brygga vid Lövudden

På Lövudden finns 16 byggklara villatomter och ett område för radhus. Tomterna ligger bara ett stenkast från havet och mitt i ett natur- och kulturområde.

Vindkraftsnurra

E.ON har beslutat att bygga två vindkraftsparker med totalt 114 vindkraftverk i Viksjö. Det blir en av Europas största landbaserade vindkraftsanläggningar.

På Kattastrand vid Södra sundet planeras för cirka 110 nya bostäder. Området rymmer idag mindre industrier, lagerlokaler och liknande.