Härnösand utvecklas

För att skapa "den företagsamma staden med den personliga livsmiljön" samarbetar vi nära med näringslivet och andra aktörer för att göra Härnösand till en bättre kommun att leva, verka och bo i. Det ska bland annat bli över 100 nya bostäder vid vattnet, med grönområden i stadsnära lägen eller i andra attraktiva lägen. Flera av bostäderna har redan byggts, de andra är på gång. Andra satsningar är ett nytt hotell, en ny camping och en av Europas största landbaserade vindkraftsparker.

Läs mer om projekten här nedan.

Framtidens fokusområden

I Härnösand satsar vi bland annat på innovativ livsmedelsindustri, besöksnäring och handel, kulturella och kreativa näringar samt förnyelsebar energi. Tillsammans kan de skapa över 700 nya jobb

Pågående projekt

Destinationshotell på Kanaludden

I direkt anslutning till Simhallen planeras ett destinationshotell med 120 rum och plats för upp till 400 konferensgäster.

Camping på Smitingen

På Smitingen planeras en helt ny camping med 250-300 ställplatser och 20-30 stugor. Campingen ska ligga i direkt anslutning till stranden, bara ett par hundra meter från vattnet.

På Seminariet, det gamla lärarseminariet med tillhörande gymnastiksal, grönområde och parkering, planeras ett nytt bostadsområde.

Nybrogatan är Härnösands paradgata. Nybrogatan är i behov av upprustning, både när det gäller trafiklösningar och gestaltning, för att bli den stolta paradgata den kan och borde vara.

Lövudden

På Lövudden finns 16 byggklara villatomter och ett område för radhus. Tomterna ligger bara ett stenkast från havet och med ett natur- och kulturområde inpå knuten.

På Kanaludden ska HSB bygga ett sexvåningshus med totalt 21 lägenheter. Byggstarten sker så fort hälften av lägenheterna är sålda.

Bryggaren strand

Bryggaren Strand är ett nytt bostadsområde vid Södra sundet med 15 radhus och ett flerbostadshus med 28 lägenheter bakom radhusen.

Två cyklister på en landsväg.

Solbacksvillorna/Utsikten

Solbacksvillorna/Utsikten är ett nytt bostadsområde på Brännan med 14 kedjehus och ett planerat flerbostadshus.

Vindkraftspark i Viksjö

E.ON har beslutat att bygga två vindkraftsparker med totalt 114 vindkraftverk i Viksjö. Det blir en av Europas största landbaserade vindkraftsanläggningar.