Konceptibild på projektet för att renovera nybrogatan

Nybrogatan - Härnösands paradgata

Nybrogatan är Härnösands paradgata. En kilometer lång sträcker den sig från Härnösand Central, över Nybron, genom stadskärnan och till Villa Nybo i toppen av backen. Nybrogatan är i stort behov av en upprustning, både när det gäller trafiklösningar och gestaltning, för att bli den stolta paradgata den kan och borde vara.

OBS. Bilden ovan är en idéskiss

Projektet

Nybrogatan är i stort behov av upprustning för att bli den stolta paradgata den kan och borde vara. Det handlar både om att hitta moderna och smarta trafiklösningar och om hur gatan gestaltas.

Det finns bara två sätt att ta sig mellan Härnön och fastlandet, över Nybron eller via Mellanholmen. Nybrogatan är också Härnösands viktigaste bussgata. Alla busslinjer kör Nybrogatan och har i dagsläget sin ställplats, där bussarna väntar in tidtabellen, vid Rådhuset/Riksbanken. Det gör att Nybrogatan är Härnösands mest trafikerade gata. Varje dag passerar i genomsnitt 16 700 fordon över Nybron (2018).

 

Bilar på Nybrogatan i kvällsljus

Tillgodose alla behov

Gatan fungerar i dagsläget inte bra för cykeltrafik och även gångtrafikanter kan uppleva det som svårt att ta sig över gatan. Målet med framtidens Nybrogatan är att tillgodose alla trafikslag på ett smart sätt.

Nybrogatan är också kulturhistoriskt intressant. Målet med projektet är att genom gestaltningen, till exempel belysning och utrustning, lyfta fram Nybrogatans karaktär som paradgata och mötesplats.

Trafik över nybron

Området

Nybrogatan förbinder Härnön med fastlandet och är en pulsåder som börjar vid Härnösands centrum för kommunikationer, går via vårt centrum för handel och slutar i ett slags centrum för institutioner.

Hela området omfattas av riksintresset för kulturmiljövård. Längs gatan finns byggnader från olika epoker. I den mest centrala delen finns många av Härnösands intressantaste hus, stenhus byggda kring förra sekelskiftet.

Nybrogatan är i huvudsak 18,5 meter bred, smalare över Nybron och bredare på Kronholmen. Den öppningsbara Nybron är byggd 1938 och behöver bytas ut inom en relativt snar framtid.

Cruising på nybrogatan under nostalgidagarna

Cruising på Nybrogatan under Nostalgidagarna.

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Staffan Gilliusson, projektledare,
070-190 38 99, staffan.gilliusson@harnosand.se