Flygbild över smitingenområdet med campingplatsen utmarkerad

Camping på Smitingen

På Smitingen planeras en helt ny camping med 250-300 ställplatser och 20-30 stugor. Campingen ska ligga i direkt anslutning till stranden, bara ett par hundra meter från vattnet. Behovet av en modern camping i Härnösand är stort. Besöksnäringen och antalet besökare till Höga Kusten växer för varje år och inte minst väntas antalet campinggäster öka.

Vad händer nu?

Dec 2020

En förstudie startar för att ta fram de tekniska förutsättningarna för en hållbar turism och gestaltning av en camping i området . Förstudien ska pågå i nio månader och lägga grunden för ett genomförandeprojekt.

Februari 2019

Nordic Camping & Resort köper upp First Camp. Nordic Camping vill inte bygga campingen, men är fortsatt intresserade av att driva campingen.

Oktober 2018

Campingkedjan First Camp får en så kallad markanvisning som ger ensamrätt i två års tid att utreda förutsättningarna för en campinganläggning. First Camp räknar med att kunna lämna besked redan hösten 2019.

Maj 2018

Kommunen erbjuder intressenter att lämna anbud för att driva camping vid Smitingen.

Projektet

På Smitingen planeras en camping med 250-300 ställplatser, 20-30 stugor och 1-2 servicehus. I planerna ingår också att utveckla den befintliga restaurangen på stranden samt undersöka möjligheterna att bygga exempelvis lekpark och minigolfbana utanför själva campingområdet. Målet är att ha öppet efter behov även utanför högsäsong.

Kvinna på sandstrand med armarna i luften och havet i bakgrunden

Unni Åström, dåvarande vd på First Camp, när avtalet om markanvisning blev klart.

Området

Smitingen är en av Norrlands finaste och mest populära badstränder. På stranden finns grillplatser, ett antal beachvolleyplaner och en beachhandbollsplan. Smitingen är även en populär plats för surfare under höst- och vinterhalvåret.

I anslutning till havsbadet ligger ett sommarstugeområde med 45 fritidshus.

 

Smitingen badstrand

Smitingen en fin sommardag.

Naturområden

Smitingen/Härnöklubb är naturreservat och Natura 2000-område. I området finns vacker och dramatisk natur med grottor och andra geologiska formationer som raukar, flyttblock och klapperstensfält.

Där ligger också Klubbsjön, en av Sveriges mest havsnära insjöar, som ofta har höga badtemperaturer. Stigen till Klubbsjön är anpassad så att området är tillgängligt för alla.


Lökgrottan på smitingen

Lökgrottan vid Smitingen.

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Uno Jonsson, tillväxtchef,
070-648 25 11, uno.jonsson@harnosand.se

Henrik Olsson, mark- och exploateringshandläggare,
070-1919360, henrik.olsson@harnosand.se

Flygbild över smitingenområdet