Välkommen till Härnösands kommun

#mitthärnösand

Högakustenbron.
Det är härligt att bada på Smitingen.

Upplev Härnösand

Flytta till Härnösand

Flytta till Härnösand

Ett vindkraftverk.

Härnösand utvecklas

Senaste nytt från kommunen

  • 2019-06-23 Bygga, bo trafik & miljö Fjärrvärmearbeten på Hovsgatan Måndag 24 juni fortsätter arbetet med att byta ut fjärrvärmeledningar i centrala stan. Nu är det en del av Hovsgatan som ska få nya ledningar.
  • 2019-06-19 Bygga, bo trafik & miljö Kraven klara för ny park- och naturmarksentreprenad Till hösten ska en entreprenör för park- och naturmarksskötseln för åren 2020-2025 utses. Nu har samhällsnämnden beslutat vilka krav som ska gälla vid upphandlingen.
  • 2019-06-19 Bygga, bo trafik & miljö Plan för nya bostäder på Torsvik på granskning Samhällsnämnden har beslutat att skicka ut förslaget till ny detaljplan för bostadshus på Torsvik på granskning. Det är två fastighetsföretag, Härnösandshus och Årstabergsfastigheter, som har planer p...
  • 2019-06-19 Bygga, bo trafik & miljö Stängsel krävs runt nedbrunnet hus Nu kräver samhällsnämnden att en fastighetsägare sätter upp ett stängsel runt ett sedan länge nedbrunnet hus på Skolgränd. Görs det inte utgår ett vite för varje vecka och kommunen kan också komma att...
  • 2019-06-19 Bygga, bo trafik & miljö Sanktionsavgift för bygge utan bygglov Samhällsnämnden beslutade på sitt möte i juni att ta ut byggsanktionsavgift för ett bullerplank längs E4 i Älandsbro som Trafikverket har byggt utan bygglov. Samtidigt återremitterades ett liknande är...

Härnösands historia

I text och bild får du veta mer om Härnösands spännande historia från 6500 före Kristus till 2000-talet.

Härnösands historia