Välkommen till Härnösands kommun

Senaste nytt från kommunen

 • 2020-05-20 Kommun & styrning Härnösands rådhus med en inklippt videokamera.
  Kommunfullmäktiges sammanträde ställs in På grund av coronaviruset ställer vi in kommunfullmäktiges sammanträde 25 maj. Nästa sammanträde är planerat till 15 juni
 • 2020-05-20 Bygga, bo trafik & miljö två personer som sitter i en buss
  Kvällsbuss kan komma nästa år Nästa år kan det bli kvällsbussar i stadstrafiken. Samhällsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en ny linje som går runt hela stan och på vägen passerar fritidsanläggningar och andra populära r...
 • 2020-05-20 Bygga, bo trafik & miljö slalomåkare som det sprutar snö omkring
  Utredning om ny vattenförsörjning i Vårdkasbacken För att tillverka konstsnö i Vårdkasbacken används idag kommunalt dricksvatten. Samhällsnämnden vill nu utreda alternativa lösningar för vattenförsörjningen.
 • 2020-05-20 Bygga, bo trafik & miljö närbild på strömmande vatten
  Gådeån kan bli naturreservat Samhällsnämnden vill utreda om Gådeån kan bli ett kommunalt naturreservat. Samhällsförvaltningen får i uppdrag att komma med ett förslag till utformning, budget och tidsplan senare under året.
 • 2020-05-15 Bygga, bo trafik & miljö vägskylt som visar en grävande person
  Flera gator asfalteras Under måndag och tisdag 18-19 maj kommer flera gator att fräsas upp och asfalteras om. Det gäller Brunnshusgatan mellan Nybrogatan och Pumpbacksgatan, Bondsjöleden från rondellen vid Kaptensgatan och ...
 • 2020-05-20 Kommun & styrning Kommunfullmäktiges sammanträde ställs in På grund av coronaviruset ställer vi in kommunfullmäktiges sammanträde 25 maj. Nästa sammanträde är planerat till 15 juni
 • 2020-05-20 Bygga, bo trafik & miljö Kvällsbuss kan komma nästa år Nästa år kan det bli kvällsbussar i stadstrafiken. Samhällsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en ny linje som går runt hela stan och på vägen passerar fritidsanläggningar och andra populära r...
 • 2020-05-20 Bygga, bo trafik & miljö Utredning om ny vattenförsörjning i Vårdkasbacken För att tillverka konstsnö i Vårdkasbacken används idag kommunalt dricksvatten. Samhällsnämnden vill nu utreda alternativa lösningar för vattenförsörjningen.
 • 2020-05-20 Bygga, bo trafik & miljö Gådeån kan bli naturreservat Samhällsnämnden vill utreda om Gådeån kan bli ett kommunalt naturreservat. Samhällsförvaltningen får i uppdrag att komma med ett förslag till utformning, budget och tidsplan senare under året.
 • 2020-05-15 Bygga, bo trafik & miljö Flera gator asfalteras Under måndag och tisdag 18-19 maj kommer flera gator att fräsas upp och asfalteras om. Det gäller Brunnshusgatan mellan Nybrogatan och Pumpbacksgatan, Bondsjöleden från rondellen vid Kaptensgatan och ...

Tillsammans är vi Härnösand

Lena Fällström, Jon Hultman och Ove Sjödin
Det är härligt att bada på Smitingen.

Upplev Härnösand

Flytta till Härnösand

Flytta till Härnösand

Ett vindkraftverk.

Härnösand utvecklas

Härnösands historia

I text och bild får du veta mer om Härnösands spännande historia från 6500 före Kristus till 2000-talet.

Härnösands historia