Välkommen till Härnösands kommun

#mitthärnösand

Högakustenbron.
Det är härligt att bada på Smitingen.

Upplev Härnösand

Flytta till Härnösand

Flytta till Härnösand

Ett vindkraftverk.

Härnösand utvecklas

Senaste nytt från kommunen

  • 2019-10-22 Bygga, bo trafik & miljö Ingen matning av änder i vinter Förra årets beslut att inte mata änderna i Östra kanalen står fast även i år.− Gräsänder är vilda djur med flyttinstinkt. Genom att mata dem förändras deras naturliga beteende och det vill vi inte bid...
  • 2019-10-18 Kultur & fritid Härnösands bibliotek fick över 3000 frågor under september 3000 frågor framförallt om tryckta böcker och digital kunskap under en månad. Intresset är stort och besökarna många på Härnösands bibliotek. Under september månad genomförde biblioteket en undersökni...
  • 2019-10-18 Bygga, bo trafik & miljö Söker bidrag för Gerestabäcken Samhällsnämnden har beslutat att ansöka om statliga bidrag för att klimatsäkra och öka den biologiska mångfalden i Gerestabäcken. Oavsett om det statliga bidraget beviljas satsar samhällsnämnden 800 0...
  • 2019-10-18 Bygga, bo trafik & miljö Nytt gestaltningsprogram för Härnösand Samhällsnämnden säger ja till det nya gestaltningsprogram som har tagits fram. Gestaltningsprogrammet är en samling riktlinjer för hur det offentliga rummet i staden kan utformas.
  • 2019-10-18 Bygga, bo trafik & miljö Förslag för nya Nybrogatan Nu finns ett grovt förslag för hur Nybrogatan kan byggas om. En enig samhällsnämnd har sagt ja till att arbeta vidare utifrån förslaget. Den stora förändringen är att cykeltrafiken på Härnön flyttas f...

Härnösands historia

I text och bild får du veta mer om Härnösands spännande historia från 6500 före Kristus till 2000-talet.

Härnösands historia