Senaste nytt från kommunen

 • Näringsliv, arbete & integration Nu är det dags att nominera årets företag i Härnösand Nu är det dags att nominera dina favoriter till vårens prisceremoni. Senast den 21 mars behöver nomineringarna ha kommit in. Prisceremonin arrangeras av näringslivsenheten i samverkan med HNEF.
 • Kommun & styrning Två personer intill varandra står och blickar in mot Härnösands centrum. Kvällstid.
  Ökad trygghet i Härnösand Härnösands kommun genomför en rad insatser för att öka tryggheten. Trygghetsvandringar med polis och fastighetsägare, vuxna på stan och socialtjänstens fältgrupp är några av dessa. Nu visar två olika ...
 • Kultur & fritid Illustration karta över Härnösand. Fritidsartiklar utspridda längs strandkanten och inne i landet. Gitarr, simglasögon och dator bland annat.
  Fortsatt satsning på sommarlovsaktiviteter Härnösands kommuns satsning på kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga fortsätter. Kommunstyrelsen beslutade idag att satsa 600 000 kronor för sommaren 2021.
 • Bygga, bo trafik & miljö En nätverksswitch.
  Tyck till om ditt bredband Härnösands kommun är med i Bredbandslyftet, ett program för kommuner som vill utveckla sitt bredbandsarbete.
 • Kommun & styrning en hand som plockar bland sedlar i en plånbok
  Drygt 60 miljoner kronor mer i budgeten för 2022 Kommunstyrelsen har antagit en preliminär budget för 2022. Budgeten är på drygt 1,8 miljarder kronor, vilket är 62,6 miljoner mer än 2021. Resultatet 2022 beräknas till 53,2 miljoner.
 • Kultur & fritid låneböcker som står i en hylla
  Böcker och mat i samma påse Den som beställer mat med hemkörning från Coop i Brunne kan nu få låneböcker från biblioteket i samma påse. Samarbetet ska testas under mars månad.
 • Barn & utbildning Ann-Sofie Forssell och Tobias Hedenström framför interaktiv tavla
  Hedda Wisingskolan erbjuds unika möjligheter genom Erasmus+ i sju år! Nyligen beviljades Hedda Wisingskolan Erasmusackreditering, vilket betyder ännu bättre förutsättningar att kompetensutveckla sina lärare inom pedagogik och enskilda ämnen. Dessutom får elever och pers...
 • Näringsliv, arbete & integration Nu är det dags att nominera årets företag i Härnösand Nu är det dags att nominera dina favoriter till vårens prisceremoni. Senast den 21 mars behöver nomineringarna ha kommit in. Prisceremonin arrangeras av näringslivsenheten i samverkan med HNEF.
 • Kommun & styrning Ökad trygghet i Härnösand Härnösands kommun genomför en rad insatser för att öka tryggheten. Trygghetsvandringar med polis och fastighetsägare, vuxna på stan och socialtjänstens fältgrupp är några av dessa. Nu visar två olika ...
 • Kultur & fritid Fortsatt satsning på sommarlovsaktiviteter Härnösands kommuns satsning på kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga fortsätter. Kommunstyrelsen beslutade idag att satsa 600 000 kronor för sommaren 2021.
 • Bygga, bo trafik & miljö Tyck till om ditt bredband Härnösands kommun är med i Bredbandslyftet, ett program för kommuner som vill utveckla sitt bredbandsarbete.
 • Kommun & styrning Drygt 60 miljoner kronor mer i budgeten för 2022 Kommunstyrelsen har antagit en preliminär budget för 2022. Budgeten är på drygt 1,8 miljarder kronor, vilket är 62,6 miljoner mer än 2021. Resultatet 2022 beräknas till 53,2 miljoner.

Tillsammans är vi Härnösand

Lena Fällström, Jon Hultman och Ove Sjödin
Det är härligt att bada på Smitingen.

Upplev Härnösand

Flytta till Härnösand

Flytta till Härnösand

Ett vindkraftverk.

Härnösand utvecklas

Härnösands historia

I text och bild får du veta mer om Härnösands spännande historia från 6500 före Kristus till 2000-talet.

Härnösands historia