Stöd till arbete

2 personer som skakar händer med varandra

Hos Arbete och Integration får du en chans att hitta nya vägar till arbete och utbildning.

För att du bäst ska få hjälp så samarbetar vi med vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, Migrationsverket och näringslivet.

Här kan du få hjälp med:

 • Sysselsättning
 • Vägledning
 • Praktik
 • Arbetsträning eller arbetsprövning
 • Integration

Du kan komma till oss antingen genom socialförvaltningen, arbetsförmedlingen eller på egen hand om du behöver stöd eller vägledning för att närma dig egen försörjning. 

 1. Första steget hos oss är att du får komma på ett inskrivningssamtal med en arbetsmarknadskonsulent.
 2. Beroende på vilka behov som finns kan vi erbjuda arbetsprövning, arbetsträning, språkpraktik eller andra insatser.
 3. Under tiden du är hos oss får du stöttning och vägledning av en arbetsmarknadskonsulent för att kunna utvecklas vidare.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetspraktik och andra insatser

För dig mellan 20-64 år som av olika anledningar inte har en sysselsättning erbjuder vi praktik inom olika områden. Målet är att du ska matchas mot den vanliga arbetsmarknaden så snart som möjligt.

En person om stickar

Du har tillgång till stöd och uppföljning under hela praktiken. Det kan ofta kombineras med studier eller andra insatser som gör att vägen till ett arbete eller annan sysselsättning blir så effektiv och bra som möjligt för dig.

Arbetsprövning och arbetsträning

Har du behov av att bygga upp din arbetsförmåga eller testa hur mycket du kan arbeta så kan du göra det inom våra verksamheter. Inom arbetslivsinriktad rehabilitering har vi dina behov och önskemål i fokus. Här kan du få stöd om du är mellan 20-64 år.

Praktikplaceringar sker med hjälp av arbetsmarknadskonsulenter inom:

 • Kommunala arbetsplatser
 • Näringslivet, föreningar och organisationer
 • Resursgruppen
 • Kretsloppsparken
 • Erikshjälpen

Du kan få prova att praktisera inom till exempel:

 • Äldreomsorgen
 • Förskolor
 • Skolor
 • Sjukvård
 • Länsstyrelsen

Arbetsplatser inom näringslivet, föreningar och organisationer

Du kan få prova att praktisera hos företag i Härnösand inom olika branscher. Även ideella föreningar och organisationer har möjlighet att erbjuda dig praktik.

Anpassade arbetsplatser - Resursgruppen, Erikshjälpen och Härnösands kretsloppspark

Resursgruppens lokal, en grillplats, skogsarbete samt bageriet hos Resursgruppen

Resursgruppen

Resursgruppen är en arbetsplats där det finns plats för cirka 70 personer som kan arbetspröva, arbetsträna eller praktisera.

På resursgruppen finns olika verksamhetsområden, där utförs olika uppdrag från förvaltningar i kommunen.

Arbetsområden:

 • Skog och vedgrupp
 • Snickeri
 • Service, städ och tvätt
 • Verkstad och biltvätt
 • Bageri, inklusive kaféer på äldreboenden och gymnasiet
 • Fritid
 • Villa Fridhem - vaktmästeri, flytt och trädgårdsskötsel

Erikshjälpen

På Erikshjälpen finns det plats för dig som behöver arbetsträna för att kunna få ett vanligt arbete. Dina arbetsuppgifter här är inom butiks-, lager- och transportarbete.

Här kan du läsa mer om Erikshjälpen.länk till annan webbplats

Härnösands Kretsloppspark

Härnösands Kretsloppspark är en verksamhet i samarbete med HEMAB där du arbetar med sortering och demontering av avfall.

Läs mer på Härnösands Kretsloppsparks hemsida.länk till annan webbplats

Rehabilitering mot arbete och studier - Etappen och Sambandet

Delar som Etappen jobbar med: empowerment, verkstad samt syateljen.

Etappen är en verksamhet för dig som ung vuxen som i dagsläget står en bit från arbetslivet.

Etappen

Syftet med verksamheten är att pröva din arbetsförmåga genom arbetsprövning och arbetsträning, samt att stötta dig i din personliga utveckling mot arbete eller studier.

Målet är att du under tiden hos Etappen ska bli redo att komma ut på praktik, börja studera eller börja arbeta. Och på så vis komma närmare egen försörjning.

Arbetssätt

Etappen har verksamhet vardagar mellan 9-15. Etappen har fyra utgångspunkter i arbetet med deltagarna.

Livskvalitet/rutiner i vardagen

Att vara redo för att ta klivet in på arbetsmarknaden eller i studier kräver att du har en fungerande rutin i vardagen där sömn, mathållning och fysisk aktivitet är viktiga delar. Därför arbetar Etappen aktivt med varje deltagares hela livssituation.

Arbetsträning

Hos Etappen kan du arbetsträna i någon av de tre egna verkstäderna, inom kommunal verksamhet eller hos privata företag. En arbetsmarknadskonsulent följer upp arbetsträningen.

Empowerment/ självledarskap

Att ta steget till att bli vuxen kan ibland vara svårt och förenat med visst motstånd. Med den insikten arbetar personalen med dig så att du ska känna att du leder ditt eget liv och att du är kompetent att göra det.

Samhällsorientering

Etappen arbetar med studiebesök på olika företag i kommunen, men också studiebesök av ”lära känna samhället” karaktär. Vi samarbetar nära med övriga myndigheter och hjälper dig att skapa eller upprätthålla kontakt hos myndigheter, vårdgivare och så vidare.


Sambandets pusselbitar

Sambandet

Individuell förändringsprocess och egna resurser

Att delta hos Sambandet innebär en förändring och fokus ligger på att du ska få insikt i dina egna resurser. Genom detta ska du till slut kunna nå egen försörjning.

Tid och tillit är en förutsättning för att vi tillsammans med dig ska kunna se vilka resurser eller hinder som finns för att nå en varaktig försörjning.

Den tid som står till förfogande för deltagaren i Sambandet är en av verksamhetens framgångsfaktorer. En mer realistisk bild av dina egna resurser och hinder kan över tid växa fram, vilket ger förutsättningar för insikt och förändring.

Alla har olika vägar till egen försörjning och Sambandet utgår från att du själv har resurser och förmågor att förändra din livssituation.

Beställningsformulär - samarbetspartners

Nedan finner du beställningsformulär för dig som arbetar hos arbetsförmedlingen eller på socialförvaltningen, Härnösands kommun.