Bygga, bo, trafik & miljö

Om att bo och leva i Härnösand. Samhällsplanering, miljöfrågor, bygglov, gator, vatten och avfall.

 • Lediga villatomter

  Lediga och planerade villatomter som Härnösands Kommun har till salu.

 • Strandskydd

  Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vattnet.

 • Skjutövningar på Härnön

  Försvarsmakten - Skjutövningar på Härnön.

 • Totalförsvarsövning 2020

  Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och med den vill vi stärka Sveriges motståndskraft.

 • Bygg- och exploateringskartan

  Karttjänsten bygg- och exploateringskartan i Härnösands kommun

Nyheter från Bygga, bo, trafik och miljö


 • en hund som ligger i gräset med vatten i bakgrunden

  Karta med alla 78 hundlatriner

  Nu finns en särskild karta där kommunens alla hundlatriner är utsatta. Totalt finns 75 hundlatriner utplacerade i tätorten och ytterligare tre i Älandsbro.

 • En bil med en båt på släp står vid en båtramp med båten på väg ned i vattnet

  Båtrampen på Kronholmen avstängd

  Båtrampen längst ut på norra Kronholmen är avstängd. Högvatten och is under hösten och vintern har underminerat och skadat rampen.

 • Vattensamling med stenar som sticker upp

  Ridhusdammen helt klar i sommar

  Nu är den första etappen av arbetet med att anlägga en ny damm vid ridhuset i Vangsta klar. Själva dammen är schaktad medan kringarbetena ska göras till sommaren.

 • Text på vid bakgrund. Grön, orange, gul, röd och grå punkt visar hur det går för Härnösand med de 12 klimatutmaningarna som WWF satt upp för kommuner

  Härnösand släcker och redovisar status på klimatarbetet

  Den 27 mars klockan 20.30 är det Earth hour. Då släcker vi ner i vår kommun och passar på att redovisa vårt arbete med Agenda 2030 och Världsnaturfondens (WWF:s) 12 klimatutmaningar. Härnösand är på god väg och har startat arbetet med flera av de klimatutmaningar som WWF har peka...