Bygga, bo, trafik & miljö

Om att bo och leva i Härnösand. Samhällsplanering, miljöfrågor, bygglov, gator, vatten och avfall.

 • Lediga villatomter

  Lediga och planerade villatomter som Härnösands Kommun har till salu.

 • Strandskydd

  Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vattnet.

 • Skjutövningar på Härnön

  Försvarsmakten - Skjutövningar på Härnön.

 • Totalförsvarsövning 2020

  Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och med den vill vi stärka Sveriges motståndskraft.

Nyheter från Bygga, bo, trafik och miljö

 • 2020-08-06
  Vatten med algblomning

  Se upp för algblomning!

  Den här tiden på året är risken för algblomning stor. Den senaste veckan har det kommit in flera rapporter om algblomning i Örnsköldsviks kommun.
 • 2020-06-25
  kartbild över Härnösands tätort

  Tomtindelningar upphävs för att förenkla planer och bygglov

  För att förenkla handläggningen av planer och bygglov föreslås nu att alla inaktuella bestämmelser om tomtindelning tas bort. Tomtindelning är en gammal administrativ gräns som egentligen försvann som begrepp redan 2011, men som lever kvar i många detaljplaner.
 • 2020-06-24
  Hand som preparerar en mattallrik

  Krögarna får bra betyg i att undvika trängsel

  Härnösands krögare sköter sig bra när det gäller att undvika trängsel. Det visar de kontroller som miljöavdelningen hittills gjort. Samtidigt finns osäkerhet bland allmänheten om hur rekommendationerna ska tolkas.
 • 2020-06-17
  Gata med mycket trafik på och en bro i bakgrunden.

  Nästa steg för Nybrogatan

  Samhällsnämnden ger samhällsförvaltningen i uppdrag att gå vidare med utformningen av Nybrogatan och nu gå in mer på detaljerna i utformningen. Inriktningen är att leda cykeltrafiken i två stråk vid sidan om Nybrogatan samt att bygga en rondell i korsningen Nybrogatan/Brunnshusga...