Bygga, bo, trafik & miljö

Om att bo och leva i Härnösand. Samhällsplanering, miljöfrågor, bygglov, gator, vatten och avfall.

 • Lediga villatomter

  Lediga och planerade villatomter som Härnösands Kommun har till salu.

 • Strandskydd

  Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vattnet.

Nyheter från Bygga, bo, trafik och miljö

 • 2019-05-15

  Din bruna påse blir drivmedel till våra bilar

  Du känner säkert till att det insamlade matavfallet rötas till biogas som sedan förädlas till fordonsgas som vi kan tanka våra bilar med, men hur går det egentligen till?
 • 2019-05-14
  Fartyget Helmsand.

  Tyska flottan på besök

  Flera fartyg från tyska flottan är på besök i Härnösand. Det tyska försvaret har hyrt in sig på provskjutningsområdet i havet utanför Härnösand och när fartygen inte är ute och övar ligger de vid Skeppsbrokajen.
 • 2019-05-08

  Sandupptagningen försenad

  Sandupptagningen har på grund av främst tvära väderomslag de senaste veckorna blivit försenad. Förseningen gäller framför allt stadens centrala delar.
 • 2019-04-29
  bil i en automatisk tvättanläggning

  Tvätta bilen på rätt sätt

  Efter vintern är det många som vill tvätta sina bilar. Tänk då på att använda en riktig tvättanläggning där tvättvattnet tas om hand och renas.