Bygga, bo, trafik & miljö

Om att bo och leva i Härnösand. Samhällsplanering, miljöfrågor, bygglov, gator, vatten och avfall.

 • Lediga villatomter

  Lediga och planerade villatomter som Härnösands Kommun har till salu.

 • Strandskydd

  Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vattnet.

 • Skjutövningar på Härnön

  Försvarsmakten - Skjutövningar på Härnön.

 • Totalförsvarsövning 2020

  Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och med den vill vi stärka Sveriges motståndskraft.

Nyheter från Bygga, bo, trafik och miljö

 • 2019-11-18

  Skolgränd stängs av för biltrafik

  Skolgränd stängs av för biltrafik mellan Marinvägen och Kiörningsgatan från och med tisdag 19 november.
 • 2019-11-08
  flygbild över stor hängbro med ett fartyg i vattnet

  Vägarbete på Högakustenbron

  Från och med måndag 11 november och ungefär två veckor framåt blir det vägarbete på Högakustenbron. Trafiken får under tiden samsas i två av de fyra körfälten.
 • 2019-11-06
  Bild från Torsvik. Gräsmatta med två flervåningshus i bakkant.

  Snart kan det bli nya bostäder på Torsvik

  Kommunstyrelsen beslutade idag att godkänna en ny detaljplan för Torsvik. Beslutet gör det möjligt att bygga nya bostäder i området. Det är två fastighetsföretag, Härnösandshus och Årstabergsfastigheter, som har planer på att bygga på Torsvik.
 • 2019-11-06
  Liten grå bil som är parkerad på område markerat med parkering förbjuden

  Det blir dyrare att parkera fel

  Härnösands kommun höjer avgifterna för de som parkerar fel. De nya felparkeringsavgifterna gäller från och med 1 januari 2020. De avgifter som gäller idag bestämdes 2007.