Bygga, bo, trafik & miljö

Om att bo och leva i Härnösand. Samhällsplanering, miljöfrågor, bygglov, gator, vatten och avfall.

 • Lediga villatomter

  Lediga och planerade villatomter som Härnösands Kommun har till salu.

 • Strandskydd

  Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vattnet.

 • Skjutövningar på Härnön

  Försvarsmakten - Skjutövningar på Härnön.

 • Totalförsvarsövning 2020

  Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och med den vill vi stärka Sveriges motståndskraft.

Nyheter från Bygga, bo, trafik och miljö

 • 2020-02-24
  ung person som åker buss

  Bussar på kvällstid ska utredas

  Samhällsförvaltningen ska utreda möjligheten till kollektivtrafik inom tätorten även på kvällar. Det beslutade samhällsnämnden vid sitt senaste möte.
 • 2020-02-24
  person med rollator går på gata i snöoväder

  Nya rutiner ger snabbare svar på synpunkter

  Samhällsförvaltningen har ändrat sina rutiner när det gäller synpunkter som kommer in. Synpunkterna redovisas nu varje vecka i ledningsgruppen.
  − Det ger oss bättre överblick och en snabbare service till invånarna, säger samhällsförvaltningens chef Thomas Jenssen.
 • 2020-02-21
  vägskylt om vägarbete

  Del av Frideborgsgatan stängs av

  Från måndag 24 februari stängs Frideborgsgatan av för biltrafik mellan Kapellgatan och Grönkullavägen. Det är vatten- och avloppsledningar som ska bytas ut och arbetet beräknas vara klart senast fredag 6 mars.
 • 2020-02-06

  Nya möjligheter att åka kollektivt på kvällstid

  Nu ökar möjligheterna för dig som vill åka kollektivt till Älandsbro, Ramvik och Hälledal på kvällstid. Härnösands kommuns satsning på anropsstyrd kollektivtrafik utökas och nu kan du åka med linje 521 på vardagskvällar klockan 20.00 och 22.00 från Härnösands centrum.