Bygga, bo, trafik & miljö

Om att bo och leva i Härnösand. Samhällsplanering, miljöfrågor, bygglov, gator, vatten och avfall.

 • Lediga villatomter

  Lediga och planerade villatomter som Härnösands Kommun har till salu.

 • Strandskydd

  Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vattnet.

 • Skjutövningar på Härnön

  Försvarsmakten - Skjutövningar på Härnön.

 • Totalförsvarsövning 2020

  Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och med den vill vi stärka Sveriges motståndskraft.

 • Bygg- och exploateringskartan

  Karttjänsten bygg- och exploateringskartan i Härnösands kommun

Nyheter från Bygga, bo, trafik och miljö


 • skiss över ett dammbygge

  Dammar byggs vid Gerestaskolan

  Nu byggs dammar på grusplanen i anslutning till Gerestaskolan. Dammarna ska användas för att reglera flödet och undvika översvämningar i Gerestabäcken. Liknande dammar ska byggas vid hästsportanläggningen i Vangsta.

 • En orange fjäril sitter på en flock blålila blommor

  Fjärilsängar får nystart

  Fjärilsängarna vid Godstjärn och på Lövudden ska få en nystart för att gynna ängsblommor. Ängen vid Godstjärn ska plöjas upp medan den på Lövudden får ett nytt lager matjord. Till våren ska ängsfröer sås på båda ängarna.

 • förvaringsskåp med bildskärm för betalning i mitten.

  Nya skåp på Härnösand Central

  Nu finns nya skåp på Härnösand central. Skåpen har en betallösning och är av den typ som ofta finns på tågstationer och liknande.

 • barn som cyklar

  Tunnel under Gånsviksvägen stängs av

  Från måndag 19 oktober stängs gång- och cykeltunneln under Gånsviksvägen. De som brukar använda tunneln, bland annat många elever på Gerestaskolan, uppmanas att i stället ta sig över Gånsviksvägen vid Ångströmsgatan.