Bygga, bo, trafik & miljö

Om att bo och leva i Härnösand. Samhällsplanering, miljöfrågor, bygglov, gator, vatten och avfall.

 • Lediga villatomter

  Lediga och planerade villatomter som Härnösands Kommun har till salu.

 • Strandskydd

  Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vattnet.

Nyheter från Bygga, bo, trafik och miljö

 • 2019-07-04
  kranbil som lyfter en båtbottentvätt från marken

  Båtbottentvätten på plats

  Nu är båtbottentvätten på plats i Härnösands Marina på Kronholmen. Det är Härnösands kommun som äger tvätten, men Norbergs Marin & Maskin sköter den på uppdrag av kommunen.
 • 2019-07-02
  hus vid spegelblank sjö

  Aktivt arbete med ny metod ska ge fler strandnära boenden på landsbygden

  Nu tar Härnösands kommun till helt nya metoder för att få fler bostäder och fritidshus på landsbygden. Alla som äger fastigheter i utpekade strandnära lägen på landsbygden har fått en enkät med frågan om de kan tänka sig att sälja, stycka av eller på annat sätt bidra. Cirka 200 s...
 • 2019-06-27
  många cigarettfimpar på marken

  Utökat rökförbud från 1 juli

  Måndag 1 juli börjar nya hårdare regler gälla om rökfria utomhusmiljöer. Det blir bland annat förbjudet att röka på uteserveringar, lekplatser, busshållplatser och utanför entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till.
 • 2019-06-25
  busskur vid landsväg

  Ny busshållplats i Brunne

  Busshållplatsen i Brunne har fått ett nytt väderskydd. Busskuren har flyttats från Torget till Brunne efter att Centrumlinjen slutade gå över Torget. Under de närmaste åren ska alla busshållplatser och väderskydd ses över.