Bygga, bo, trafik & miljö

Om att bo och leva i Härnösand. Samhällsplanering, miljöfrågor, bygglov, gator, vatten och avfall.

 • Lediga villatomter

  Lediga och planerade villatomter som Härnösands Kommun har till salu.

 • Strandskydd

  Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vattnet.

 • Skjutövningar på Härnön

  Försvarsmakten - Skjutövningar på Härnön.

 • Totalförsvarsövning 2020-2021

  Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och med den vill vi stärka Sveriges motståndskraft.

 • Bygg- och exploateringskartan

  Karttjänsten bygg- och exploateringskartan i Härnösands kommun

 • Bredband

  Härnösand satsar hårt på att utveckla tillgången till snabbt internet även ute på landsbygden.

Nyheter från Bygga, bo, trafik och miljö


 • ett nät som är ihopknutet av rep i olika färger

  Risk för störningar i mobiltrafiken

  De närmaste veckorna ska Telia bygga ut 5G-nätet i Härnösandsområdet. Det kan innebära att det blir störningar i nätet under kortare perioder.

 • Vägskylt med symbolen för vägarbete

  Vägarbete på Ådalsvägen

  Måndag 20 september börjar ett vägarbete på Ådalsvägen. Det är en fjärrvärmeläcka utanför Ådalsvägen 9 som ska lagas.

 • Informationsskylt och skräpkorg med text Plogga, bli en miljöhjälte

  Ploggarundan - nytt inslag i Härnösands hållbarhetsarbete

  Den 18 september är det Hela Sverige plockar skräp dagen. Inför dagen har Härnösands kommun monterat upp fem ploggastationer längs en sträcka som börjar vid Bryggaren Strand går går hela vägen till piren på Kronholmen. Vi kallar sträckan för Ploggarundan. Plogga = plocka skräp oc...

 • ett gult kort som det står barnkort på

  Problem med Barnkort till busstrafiken

  Det är just nu problem med leveransen av Barnkort som ger barn och ungdomar 7-19 år möjlighet att åka gratis buss. Kommunens trafikenhet jobbar med att få en tillfällig lösning på plats.