Bygga, bo, trafik & miljö

Om att bo och leva i Härnösand. Samhällsplanering, miljöfrågor, bygglov, gator, vatten och avfall.

 • Lediga villatomter

  Lediga och planerade villatomter som Härnösands Kommun har till salu.

 • Strandskydd

  Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vattnet.

 • Skjutövningar på Härnön

  Försvarsmakten - Skjutövningar på Härnön.

 • Totalförsvarsövning 2020

  Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och med den vill vi stärka Sveriges motståndskraft.

Nyheter från Bygga, bo, trafik och miljö

 • 2020-01-09
  Verkstadsbyggnad med båtar utanför

  970 000 kronor för att undersöka Kattastrand

  Härnösands kommun får 970 000 kronor från Naturvårdsverket för att fortsätta undersöka hur mycket föroreningar som finns i marken vid Kattastrand. Planen är att omvandla Kattastrand till ett bostadsområde med havsnära boenden.
 • 2020-01-08
  park med solnedgång bakom ett träd och kyrka i bakgrunden

  Höga Kusten Skog & Fastighet blir ny parkentreprenör

  Höga Kusten Skog & Fastighet blir ny parkentreprenör i Härnösands kommun de närmaste fem åren. Företaget tar över skötseln av kommunens park- och naturmark den 1 juni 2020.
 • 2019-12-16

  Färdtjänst på nätterna även i fortsättningen

  De Härnösandsbor som har rätt till färdtjänst kommer att kunna åka på nätterna även i fortsättningen. Det har samhällsnämnden beslutat.
 • 2019-12-12
  vägskylt om vägarbete

  Delar av Frideborgsgatan avstängd

  Den närmaste tiden kommer delar av Frideborgsgatan att stängas av i omgångar. Avstängningen gäller motordrivna fordon och beror på nödvändiga gatuarbeten. Gång- och cykeltrafik kommer att kunna passera.