Bygga, bo, trafik & miljö

Om att bo och leva i Härnösand. Samhällsplanering, miljöfrågor, bygglov, gator, vatten och avfall.

 • Lediga villatomter

  Lediga och planerade villatomter som Härnösands Kommun har till salu.

 • Strandskydd

  Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vattnet.

 • Skjutövningar på Härnön

  Försvarsmakten - Skjutövningar på Härnön.

 • Totalförsvarsövning 2020

  Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och med den vill vi stärka Sveriges motståndskraft.

Nyheter från Bygga, bo, trafik och miljö

 • 2020-09-18
  Vägmärke som visar att vägarbete pågår.

  Vägarbete på Hovsgatan

  Måndag 21 september börjar ett vägarbete på Hovsgatan. Gatan ska fräsas och asfalteras mellan rondellen vid Brunnshusgatan och Kristinagatan.
 • 2020-09-18
  rader med solfånagre som står på marken

  Klart för solvärmeanläggning vid Högslätten

  Nu är det klart att solenergiföretaget Absolicon kan bygga en anläggning för solvärme vid Högslätten. Absolicon vill bygga en visnings- och försöksanläggning som ska leverera värme till fjärrvärmenätet.
 • 2020-09-16
  Flygbild på ett kryssningsfartyg på väg in mot en hamn

  Olika lösningar för Utsprångskajen undersöks

  När kryssningstrafiken till Härnösand ökar undrar många vad som händer med Utsprångskajen. Just nu undersöks flera olika tekniska konstruktioner för att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Senare i höst ska förslagen presenteras för samhällsnämnden.
 • 2020-09-11
  Äpplen på en gren.

  Äppelplockardagen ställs in

  2020 är inget riktigt bra äppelår och det är för få trädgårdar som är anmälda. Därför ställer vi in äppelplockardagen i år och hoppas på bättre tur nästa höst.