Försäkringar

Barn, elever och andra verksamhetsgrupper i Härnösands kommuns verksamhetsområde är försäkrade via en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Svedea är försäkringsgivare från och med den 1 augusti 2020.

Kontaktuppgifter
Svedea
Telefon: 0771 – 160 161
E-post: skadorforetag@svedea.se
Försäkringsbesked - Kollektiv olycksfallsförsäkringPDF (pdf, 418.5 kB)