Gata, park, trafik och hamn

Snöröjning och skötsel av gator, parkeringar, transporter, hamnar och parker.

  • Aktuella gatuarbeten

    Aktuella gatuarbeten i Härnösands kommun.

  • Använda kommunens mark

    Här kan du ansöka om odlingslott, torgplats, anordna ett arrangemang, ställa upp container eller gräva i kommunens mark.