Stöd till barn, unga och familjer

Anmäl oro, ansök om stöd, familjerådgivning, familjerätt, mottagande av ensamkommande barn.

  • Psykbryt

    Alla mår dåligt ibland, man kan inte alltid vara glad. Det finns olika anledningar till att man mår dåligt. Det finns hjälp att få för dig mellan 0-25 år och för dig som är förälder.

  • HVB Bogården

    HVB-hem som tar emot familjer med barn upp till 12 år

  • LVU - Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

    LVU - lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av unga