Vuxenutbildning

Studier för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare, samhällsorientering, yrkeshögskola samt studie- och yrkesvägledning.