Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

 • 2020-05-20

  Kvällsbuss kan komma nästa år

  Nästa år kan det bli kvällsbussar i stadstrafiken. Samhällsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en ny linje som går runt hela stan och på vägen passerar fritidsanläggningar och andra populära resmål.
 • 2020-05-20

  Utredning om ny vattenförsörjning i Vårdkasbacken

  För att tillverka konstsnö i Vårdkasbacken används idag kommunalt dricksvatten. Samhällsnämnden vill nu utreda alternativa lösningar för vattenförsörjningen.
 • 2020-05-20

  Gådeån kan bli naturreservat

  Samhällsnämnden vill utreda om Gådeån kan bli ett kommunalt naturreservat. Samhällsförvaltningen får i uppdrag att komma med ett förslag till utformning, budget och tidsplan senare under året.