Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

 • 2019-10-18

  Söker bidrag för Gerestabäcken

  Samhällsnämnden har beslutat att ansöka om statliga bidrag för att klimatsäkra och öka den biologiska mångfalden i Gerestabäcken. Oavsett om det statliga bidraget beviljas satsar samhällsnämnden 800 000 kronor på projektet under nästa år.
 • 2019-10-18

  Nytt gestaltningsprogram för Härnösand

  Samhällsnämnden säger ja till det nya gestaltningsprogram som har tagits fram. Gestaltningsprogrammet är en samling riktlinjer för hur det offentliga rummet i staden kan utformas.
 • 2019-10-18

  Förslag för nya Nybrogatan

  Nu finns ett grovt förslag för hur Nybrogatan kan byggas om. En enig samhällsnämnd har sagt ja till att arbeta vidare utifrån förslaget. Den stora förändringen är att cykeltrafiken på Härnön flyttas från Nybrogatan till två stråk vid sidan om samt flera tvärgående stråk som korsar Nybrogatan.
 • 2019-10-09

  Nya förutsättningar för gymnasiets sjöfartsutbildning

  Nu är delrapporten om framtidens sjöfartsutbildning i Härnösand klar. Den visar vad det skulle kosta och hur många elever som behövs under de tre första åren om utbildningen startas om. Kommunstyrelsen överlåter beslutet om omstart till skolnämnden, men föreslår att eventuella underskott under de första tre åren inte ska belasta skolnämndens budget utan kommunen som helhet.