Kommun & styrning

Kommunens styrning och organisation. Press, ekonomi, kommunfakta och framtidens Härnösand.

 • Information om coronaviruset

  Läs den senaste informationen om coronaviruset på sidor som förmedlar samhällets samlade och bekräftade information. Tänk på att det lätt uppstår rykten så var noga med att kontrollera vem som ansvarar för informationen.

 • Synpunkt och felanmälan

  Synpunkt och felanmälan Härnösand - Lämna synpunkter, förslag och felanmälningar.

 • Överklaga ett beslut

  Information om hur du överklagar ett beslut

 • Beredskap

  Här samlar vi all information om beredskap i Härnösands kommun, hur vi som kommun arbetar och vad du själv kan göra

 • Folkhälsa

  Här samlar vi allt arbete om folkhälsa i Härnösand.

 • Vigsel och begravning

  Härnösands kommun erbjuder borgerlig vigsel och registrerat partnerskap. Dessutom borgerlig begravning, begravningsförrättare samt begravningsombud.

 • Visselblåsarfunktion

  Anmäl misstankar om korruption, mutor eller jäv - Härnösands kommun

 • Diarium och arkiv

 • Kommunens styrande dokument

Nyheter från Kommun & styrning