Kommun & styrning

Kommunens styrning och organisation. Press, ekonomi, kommunfakta och framtidens Härnösand.

Nyheter från Kommun & styrning

 • 2019-01-14
  Asfalterad väg med vitt tryck som visar en vuxen och ett barn som håller varandra i handen.

  Härnösandsborna känner sig tryggare

  Under hösten gjordes den årliga medborgarundersökningen i Härnösands kommun. Resultatet visar att Härnösandsbornas upplevelse av trygghet har ökat markant jämfört med den förra undersökningen.
 • 2019-01-11

  Hårda vindbyar väntas

  Under fredag väntas hårda vindbyar dra in över länet. Kulmen av vindbyarna väntas under fredag eftermiddag och kväll med upp emot 22-23 m/s.
 • 2019-01-10
  två cyklister på en cykelbana

  Gammal järnväg kan bli cykelväg och vandringsled

  Den gamla Ådalsbanan mellan Härnösand och Veda kan i framtiden omvandlas till cykelväg och vandringsled. Kommunstyrelsen ställer sig i ett yttrande positiv till att inleda en dialog om att ta över banan från Trafikverket.
 • 2019-01-10

  Oförändrade budgetramar för 2020

  Kommunstyrelsen har som ambition att höja överskotten i den kommunala ekonomin kommande år. Det framgår av det budgetdirektiv som kommunstyrelsen har fastställt. För nämnder och styrelser innebär förslaget oförändrade budgetramar att hålla sig till under nästa år.