Kommun & styrning

Kommunens styrning och organisation. Press, ekonomi, kommunfakta och framtidens Härnösand.

Nyheter från Kommun & styrning

 • 2019-05-15

  Härnösands gymnasium stängt efter hot

  Under onsdagsmorgonen inkom ett riktat hot mot Härnösands gymnasium. Skolan stängde omedelbart och all personal och alla elever skickades hem.
 • 2019-05-14
  Flygbild på norra inloppet Härnösands hamn

  Härnösand en tänkbar ort för försvarsetablering

  Härnösand pekas ut som en av fyra orter för möjlig etablering av försvarsmakten.
 • 2019-05-14
  Bord med valsedlar som är avskärmat med en skärm

  Skyddet för valhemligheten förstärks

  Inför valet till Europaparlamentet söndag 26 maj har skyddet för valhemligheten förstärkts genom en ny lag. Borden med valsedlar har fått en skärm för att förhindra insyn och bara en person i taget tillåts att gå fram för att plocka valsedlar.
 • 2019-05-10

  Uppdatering av läget kring hotet mot socialförvaltningen

  Här kommer en uppdatering av läget kring hotet mot soc. Under torsdagskvällen kom ett hot riktat mot soc. Med anledning av det höll delar av socialförvaltningen stängt idag fredag. Efter dialog med polisen har socialförvaltningens ledning och kommunledningen kommit fram till att ...