Kommun & styrning

Kommunens styrning och organisation. Press, ekonomi, kommunfakta och framtidens Härnösand.

 • Information om coronaviruset

  Läs den senaste informationen om coronaviruset på sidor som förmedlar samhällets samlade och bekräftade information. Tänk på att det lätt uppstår rykten så var noga med att kontrollera vem som ansvarar för informationen.

 • Synpunkt och felanmälan

  Synpunkt och felanmälan Härnösand - Lämna synpunkter, förslag och felanmälningar.

 • Överklaga ett beslut

  Information om hur du överklagar ett beslut

 • Beredskap

  Här samlar vi all information om beredskap i Härnösands kommun, hur vi som kommun arbetar och vad du själv kan göra

 • Folkhälsa

  Här samlar vi allt arbete om folkhälsa i Härnösand.

 • Vigsel och begravning

  Härnösands kommun erbjuder borgerlig vigsel och registrerat partnerskap. Dessutom borgerlig begravning, begravningsförrättare samt begravningsombud.

 • Visselblåsarfunktion

  Anmäl misstankar om korruption, mutor eller jäv - Härnösands kommun

 • Diarium och arkiv

 • Kommunens styrande dokument

 • Så styrs Härnösands kommun

  Sveriges kommuner är politiskt styrda organisationer. De som fattar besluten är förtroendevalda politiker.

Nyheter från Kommun & styrning


 • Två personer intill varandra står och blickar in mot Härnösands centrum. Kvällstid.

  Ökad trygghet i Härnösand

  Härnösands kommun genomför en rad insatser för att öka tryggheten. Trygghetsvandringar med polis och fastighetsägare, vuxna på stan och socialtjänstens fältgrupp är några av dessa. Nu visar två olika undersökningar att arbetet givit resultat.

 • en hand som plockar bland sedlar i en plånbok

  Drygt 60 miljoner kronor mer i budgeten för 2022

  Kommunstyrelsen har antagit en preliminär budget för 2022. Budgeten är på drygt 1,8 miljarder kronor, vilket är 62,6 miljoner mer än 2021. Resultatet 2022 beräknas till 53,2 miljoner.

 • mynt och sedlar som ligger på ett bord

  Bra resultat för kommunen 2020

  Härnösands kommun visar ett preliminärt positivt resultat för 2020 på 61,4 miljoner kronor. Det är betydligt bättre än förra året då resultatet blev 3,2 miljoner.

 • närbild på överarm och en spruta som sticks in i armen

  Vaccinering av personer med hemtjänst försenas

  Personer med enbart hemtjänst kommer inte att börja vaccineras nästa vecka som det tidigare sagts. Orsaken är att producenterna av vaccin inte kan leverera det antal doser som tidigare utlovats.