Miljö och hälsa

Information om Boende miljö & hälsa, Djur, Energi- & klimatrådgivning, Livsmedel, Miljöskydd och Naturvård

  • Miljöövervakning

    Miljöövervakning innebär att långsiktiga och regelbundna mätningar och provtagningar utförs i syfte att dokumentera tillståndet i miljön för att upptäcka förändringar och följa upp effekterna av genomförda åtgärder.