Vatten och avlopp

Vad finns här?

  • Kommunalt avlopp

    Har du kommunalt vatten- och avlopp så är det Härnösands Energi och Miljö - HEMAB som renar ditt spillvatten i något av sina nio avloppsreningsverk.