Stöd till anhöriga

Anhöriggrupp, vem är anhörig, stödgrupp, öppen mötesplats, enheten för anhörig och närståendestöd.

  • Anhörigpolicy

    Utifrån att Socialnämnden ska erbjuda anhörigstöd enligt Socialtjänstlagen har Socialnämnden tagit fram en anhörigpolicy för Socialförvaltningen.