Vill du hjälpa andra?

Det finns barn, ungdomar och vuxna som av olika anledningar behöver en hjälpande hand i sin vardag. Det kan handla om hjälp med privatekonomin, att ha en trygg vuxen förebild eller helt enkelt bara ha en vän att ta en fika med.

Det är många som engagerar sig på uppdrag av Härnösands kommun. Det finns behov av fler personer och familjer som kan göra en insats genom att ge stöd och hjälp.

Här nedan kan kan du läsa om olika typer av uppdrag för att stötta andra människor.

Familjehem

Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Barnet bor oftast hos dig en längre tid.

Anledningen till att ett barn behöver bo i ett annat hem än sitt egna kan bland annat vara att barnets föräldrar brister i omsorgen eller att det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva ett nytt hem på grund av sitt eget beteende, exempelvis kriminalitet. Även ensamkommande barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar, behöver placeras i ett hem.

Läs mer om vad det innebär att vara familjehem

På Socialstyrelsens sida ”Min Insats” kan du läsa mer om vad uppdraget innebär.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Där kan du också ta del av berättelser och erfarenheter från personer som har denna typ av uppdrag.

Hur går det till att bli familjehem?

Via vår e-tjänst kan du enkelt göra en intresseanmälan om att bli familjehem. Du kommer därefter att bli kontaktad av en handläggare inom ett par veckor.

I samband med utredningen inhämtas sedan information gällande blivande uppdragstagare från:

 • Socialregister från de kommuner du varit bosatt i de senaste fem åren
 • Försäkringskassan
 • Polisens belastnings- och misstankeregister
 • Kronofogdemyndighetens register

När du träffar handläggaren kommer du/ni behöva lämna ett skriftligt samtycke till att dessa registerslagningar görs.

Observera att det är socialnämnden som bedömer lämplighet för att kunna bli familjehem. Den bedömningen är inte överklagningsbar.

Kontaktuppgifter
Individ- och familjeomsorg
Trädgårdsgatan 7
871 80 Härnösand
Telefon växel: 0611 - 34 80 00

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd.

Ett barn kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö. Det kan också handla om att föräldrarna behöver hjälp för att kunna ta sitt föräldraansvar. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktfamilj, som kan vara en person eller en familj.

Läs mer om vad det innebär att vara kontaktfamilj

På Socialstyrelsens sida ”Min Insats” kan du läsa mer om vad uppdraget innebär. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterDär kan du också ta del av berättelser och erfarenheter från personer som har denna typ av uppdrag.

Hur går det till att bli kontaktfamilj?

Via vår e-tjänst kan du enkelt göra en intresseanmälan om att bli kontaktfamilj. Du kommer därefter att bli kontaktad av en handläggare inom ett par veckor.

I samband med utredningen inhämtas sedan information gällande blivande uppdragstagare från:

 • Socialregister från de kommuner du varit bosatt i de senaste fem åren
 • Försäkringskassan
 • Polisens belastnings- och misstankeregister
 • Kronofogdemyndighetens register

När du träffar handläggaren kommer du/ni behöva lämna ett skriftligt samtycke till att dessa registerslagningar görs.

Observera att det är socialnämnden som bedömer lämplighet för att kunna bli kontaktfamilj. Den bedömningen är inte överklagningsbar.

Kontaktuppgifter
Individ- och familjeomsorg
Trädgårdsgatan 7
871 80 Härnösand
Telefon växel: 0611 - 34 80 00

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du barnet regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans.

Socialtjänsten kan bedöma att ett barn behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete. Det kan också handla om att barnet behöver bryta sig loss från en olämplig miljö. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktperson.

Läs mer om vad det innebär att vara kontaktperson

På Socialstyrelsens sida ”Min Insats” kan du läsa mer om vad uppdraget innebär. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterDär kan du också ta del av berättelser och erfarenheter från personer som har denna typ av uppdrag.

Hur går det till att bli kontaktperson?

Via vår e-tjänst kan du enkelt göra en intresseanmälan om att bli kontaktperson. Du kommer därefter att bli kontaktad av en handläggare inom ett par veckor.

I samband med utredningen inhämtas sedan information gällande blivande uppdragstagare från:

 • Socialregister från de kommuner du varit bosatt i de senaste fem åren
 • Försäkringskassan
 • Polisens belastnings- och misstankeregister
 • Kronofogdemyndighetens register

När du träffar handläggaren kommer du/ni behöva lämna ett skriftligt samtycke till att dessa registerslagningar görs.

Observera att det är socialnämnden som bedömer lämplighet för att kunna bli kontaktperson. Den bedömningen är inte överklagningsbar.

Kontaktuppgifter
Individ- och familjeomsorg
Trädgårdsgatan 7
871 80 Härnösand
Telefon växel: 0611 - 34 80 00

Kontaktperson för personer med en funktionsnedsättning

En kontaktperson stödjer en medmänniska som har en funktionsnedsättning. Detta för att undvika ensamhet och få en meningsfull fritid.

Människor som behöver kontaktperson är i alla åldrar. Ni gör olika saker tillsammans exempelvis fikar, shoppar, går på bio, tränar eller lagar mat. Det vanligaste är att man träffas ca en gång per vecka.

Vi vill att du ska vara minst 20 år samt ha en stabil tillvaro och ha en god vilja att stötta andra. Det är viktigt kunna avvara tid för regelbunden kontakt.

Ersättning utgår i form av arvode samt omkostnadsersättning.

Broschyr om att vara kontaktperson för någon med funktionsnedsättningPDF (pdf, 220.9 kB)

Hur går det till att bli kontaktperson?

Via vår e-tjänst kan du enkelt göra en intresseanmälan om att bli kontaktperson. Du kommer därefter att bli kontaktad av en handläggare inom ett par veckor.

I samband med utredningen inhämtas sedan information gällande blivande uppdragstagare från: polisens belastnings- och misstankeregister. När du träffar handläggaren kommer du/ni behöva lämna ett skriftligt samtycke till att vi gör dessa registerslagningar.

Observera att det är socialnämnden som bedömer lämplighet för att kunna bli kontaktperson eller kontaktfamilj. Den bedömningen är inte överklagningsbar.

Kontaktuppgifter
Omsorg om funktionshindrade
Verkställare individuella insatser
uppdragssamordnare@harnosand.se
Telefon: 0611 - 34 83 71

Avlösare för personer med en funktionsnedsättning

Som avlösare stödjer du en person med funktionsnedsättning i dennes hem under ett visst antal timmar per månad.

Avlösarservice innebär att du kommer till hemmet och tillfälligt tar över omvårdnaden av en person från anhöriga eller föräldrar.

Målet med avlösarservicen är att den anhörige eller föräldern kan koppla av från sitt ansvar, till exempel komma iväg och göra saker med andra familjemedlemmar, uträtta ärenden eller resa bort.

Som avlösare får du ersättning för ditt uppdrag.

Broschyr om att vara avlösare för någon med funktionsnedsättningPDF (pdf, 220.9 kB)

Hur går det till att bli avlösare?

Via vår e-tjänst kan du enkelt göra en intresseanmälan om att bli avlösare.
Du kommer därefter att bli kontaktad av en handläggare inom ett par veckor.

I samband med utredningen inhämtas sedan information gällande blivande uppdragstagare från: polisens belastnings- och misstankeregister. När du träffar handläggaren kommer du/ni behöva lämna ett skriftligt samtycke till att vi gör dessa registerslagningar.

Observera att det är socialnämnden som bedömer lämplighet för att kunna bli avlösare. Den bedömningen är inte överklagningsbar.

Kontaktuppgifter
Omsorg om funktionshindrade
Verkställare individuella insatser
uppdragssamordnare@harnosand.se
Telefon: 0611 - 34 83 71

Ledsagare för personer med en funktionsnedsättning

Som ledsagare stödjer du en person med funktionsnedsättning vid olika aktiviteter utanför det egna hemmet under ett visst antal timmar per månad. Det kan till exempel vara att komma iväg på besök till vänner, delta i fritidsaktiviteter eller delta i någon kulturell aktivitet.

Som ledsagare får du ersättning i form av timersättning och ersättning för personliga utlägg under uppdraget.

Broschyr om att vara ledsagare för någon med funktionsnedsättningPDF (pdf, 220.9 kB)

Hur går det till att bli ledsagare?

Via vår e-tjänst kan du enkelt göra en intresseanmälan om att bli ledsagare.
Du kommer därefter att bli kontaktad av en handläggare inom ett par veckor.

I samband med utredningen inhämtas sedan information gällande blivande uppdragstagare från: polisens belastnings- och misstankeregister. När du träffar handläggaren kommer du/ni behöva lämna ett skriftligt samtycke till att vi gör dessa registerslagningar.

Observera att det är socialnämnden som bedömer lämplighet för att kunna bli ledsagare. Den bedömningen är inte överklagningsbar.

Kontaktuppgifter
Omsorg om funktionshindrade
Verkställare individuella insatser
uppdragssamordnare@harnosand.se
Telefon: 0611 - 34 83 71

Förvaltare och gode män

Det finns människor som av olika anledningar inte klarar att bevaka sina rättigheter, sin ekonomi eller sina personliga intressen. De kan få en god man/förvaltare som hjälper dem med detta.

Läs mer om förvaltare och gode män på här

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Som särskilt förordnad vårdnadshavare för ett barn tar du över föräldrarnas ansvar men barnet bor inte alltid hos dig.

En vårdnadshavare ska se till att barnets behov blir tillgodosedda och är juridiskt ansvarig för barnet. Vanligtvis är det barnets föräldrar som är vårdnadshavare, men det kan uppstå situationer då någon annan behöver ta över vårdnadsansvaret. Exempel på när detta behövs är när

 • ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd i Sverige
 • föräldrarna brister i omsorgen så att det medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling
 • föräldrarna har avlidit
 • föräldrarna under en längre tid är förhindrade att utöva vårdnaden, till exempel vid allvarlig sjukdom
 • ett barn har rotat sig i ett familjehem och det bedöms att vårdnaden ska gå över till familjehemsföräldrarna.
Kontakta Överförmyndarenheten för mer information

Volontär

Som volontär besöker du personer i deras hem för en trevlig pratstund, ni kanske läser en stund tillsammans, går på en promenad eller något annat som sätter guldkant på tillvaron.

Som volontär (ideell resursperson) bestämmer du själv hur mycket du vill ställa upp och engagera dig. Bara någon timma i veckan kan göra stor nytta. Den stunden kan betyda mycket för dem som inte har någon annan.

Att vara volontär handlar om att hjälpa och stödja andra praktiskt och mänskligt till ömsesidig glädje. Du väljer själv vilka uppgifter du vill ta på dig. Att vara volontär innebär att du också får mycket tillbaka. Nya vänskapsband knyts och det ger ofta en extra glädje i tillvaron för den som tar emot men även för den som ger insatsen.

Som volontär har du erlagt tystnadsförsäkran vad gäller den enskildes personliga förhållanden. Du blir också försäkrad av kommunen och erhåller utbildning via Anhörig och närståendeenheten. Du avlägger även ett tysthetslöfte.

Kontakta Anhörig och närståendeenheten för att bli volontär