Stöd & omsorg

För dig som är i behov av råd, stöd eller någon av våra hjälpinsatser.

 • Ansöka om stöd

  Vilka stöd kan du ansöka om? Stöd och omsorg - Härnösands kommun.

 • Anmäl oro

  Information om att kunna anmäla oro - Härnösands kommun

 • Vill du hjälpa andra?

  Vill du stödja andra? Stöd och omsorg - Härnösands kommun.

 • Socialjouren

  Information om socialjouren i Härnösands kommun

 • Förvaltare och gode män

  Det finns människor som inte klarar att bevaka sina rättigheter, sin ekonomi eller sina personliga intressen. God man/förvaltare hjälper dem med detta.

 • Våld i nära relationer

  Information om hjälp och stöd vid våld i nära relationer

 • Kvalitetsarbete

  Kvalitetsarbete i Socialförvaltningen

Nyheter från Stöd & omsorg

 • 2020-03-27
  Asta pratar med Facetime.

  Asta gillar Facetime

  Med anledning av corona-viruset råder det besöksförbud till Härnösands kommuns särskilda boenden. Tråkigt för både boende och anhöriga som säkert skulle hämta kraft och energi av sådana besök i tider då det mesta kretsar kring corona-viruset.
 • 2020-02-24
  Två glada kvinnor i köket.

  Överförmyndarenheten byter telefonnummer

  På måndag 2 mars byter Överfömyndarenheten telefonnummer. Det nya numret är: 0611–34 80 09.
 • 2019-12-19

  Stort intresse för vård-SM

  Den 21 januari 2020 arrangeras deltävlingar för att kvalificera sig till Yrkes-SM i vård och omsorg. Härnösand är en av tävlingsorterna. Intresset för tävlingen är stort och platserna i Härnösand tog slut rekordsnabbt.
 • 2019-12-13
  Människa framför bil med Härnösands kommuns logotyp på.

  Samordnade resor ska minska Härnösands klimatpåverkan

  Färre kommunala transporter och därmed minskad klimatpåverkan. Det är ett av målen med Mittuniversitetets nya projekt inom området Internet of Things, IoT. En av två så kallade testbäddar inom projektet ska etableras i Härnösand och identifiera hur kommunala transporter kan samor...