Stöd & omsorg

För dig som är i behov av råd, stöd eller någon av våra hjälpinsatser.

 • Ansöka om stöd

  Vilka stöd kan du ansöka om? Stöd och omsorg - Härnösands kommun.

 • Anmäl oro

  Information om att kunna anmäla oro - Härnösands kommun

 • Vill du hjälpa andra?

  Vill du stödja andra? Stöd och omsorg - Härnösands kommun.

 • Socialjouren

  Information om socialjouren i Härnösands kommun

 • Förvaltare och gode män

  Det finns människor som inte klarar att bevaka sina rättigheter, sin ekonomi eller sina personliga intressen. God man/förvaltare hjälper dem med detta.

 • Våld i nära relationer

  Information om hjälp och stöd vid våld i nära relationer

 • Kvalitetsarbete

  Kvalitetsarbete i Socialförvaltningen

Nyheter från Stöd & omsorg

 • 2020-07-31
  Personal provar plexilgas

  Fortsatt besöksförbud på äldreboenden i Västernorrland

  Det generella besöksförbudet på äldreboenden i länet gäller fortfarande. Eftersom det fortfarande råder en allmän samhällsspridning av covid-19 är det mycket viktigt att skydda de äldre från risken att bli smittade.
 • 2020-07-20
  Hundarna Sixten och Svea.

  Sixten och Svea blir nya terapihundar

  De unga hundarna Sixten och Svea har blivit godkända för utbildning till terapihundar. Hundarnas sociala egenskaper är väldigt viktiga. De kan hjälpa till inom vård, skola och omsorg och skapa fina relationer med trygghet och närhet.
 • 2020-07-16
  Erika Tysk och Jalo Kareem.

  Ny utbildningsinsats av covid-19-teamet

  Covid-19-teamet håller repetitionsutbildningar med personalen från omsorgen, hemtjänsten och särskilda boenden. Det är personal som ofta möter människor i riskgrupper, därför är det extra viktigt att de har kunskaperna i ryggmärgen.
 • 2020-07-01
  ett stort gult hus

  Ingen lunchservering på Gula Villan

  Gula Villans lunchservering, som stängde i början av februari, kommer inte att öppna igen. Däremot kan det bli viss brödförsäljning i fastigheten under hösten.