Stöd & omsorg

För dig som är i behov av råd, stöd eller någon av våra hjälpinsatser.

 • Ansöka om stöd

  Vilka stöd kan du ansöka om? Stöd och omsorg - Härnösands kommun.

 • Anmäl oro

  Information om att kunna anmäla oro - Härnösands kommun

 • Vill du hjälpa andra?

  Vill du stödja andra? Stöd och omsorg - Härnösands kommun.

 • Socialjouren

  Information om socialjouren i Härnösands kommun

 • Förvaltare och gode män

  Det finns människor som inte klarar att bevaka sina rättigheter, sin ekonomi eller sina personliga intressen. God man/förvaltare hjälper dem med detta.

 • Våld i nära relationer

  Information om hjälp och stöd vid våld i nära relationer

 • Kvalitetsarbete

  Kvalitetsarbete i Socialförvaltningen

Nyheter från Stöd & omsorg

 • 2020-05-29
  två personer som sitter på varsin sida av en skärm av plexiglas

  Säkra mötesplatser på äldreboenden

  Det råder fortfarande besöksförbud på alla äldreboenden, men nu finns möjlighet att ändå kunna träffa sina anhöriga på ett säkert sätt. Med en stor plexiglasskiva emellan kan den boende och max två anhöriga träffas utomhus under 45 minuter.
 • 2020-05-15
  en kvinna och en man sitter vid en röd tegelvägg

  Härnösand startar särskilt covid-19-team inom hemtjänsten

  Härnösands kommun startar ett särskilt team inom hemtjänsten som enbart ska jobba med personer som är smittade eller misstänks vara smittade med covid-19. Teamet ska finnas tillgängligt dygnet runt alla dagar i veckan.
 • 2020-04-24
  person i ett klädförråd med skyddsmask på sig

  Solidaritet tryggar tillgången på skyddsutrustning

  Sedan coronapandemin började har Härnösands kommun byggt en helt ny organisation för att köpa in och köra ut skyddsutrustning till hemtjänst och boenden. Det finns också ett starkt samarbete i länet där kommunerna kan låna utrustning av varandra.
 • 2020-04-24
  Vårdpersonal hjälper äldre dam att dricka

  Vi är i stort behov av sjuksköterskor!

  Coronapandemin innebär att behovet av personal i vården är stort. Just nu har vi ett extra stort behov av sjuksköterskor. Är du sjuksköterska - sök jobb hos oss!