Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Här kan du läsa mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Lokal trafikföreskrift om parkeringsbestämmelser för parkering vid Smitingens havsbad
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenEmma Pettersson
  DokumentLokal trafikföreskrift om parkeringsbestämmelser för parkering vid Smitingens havsbad.pdfPDF (pdf, 185.9 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Socialnämndens utskott 2021-07-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer184-186
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareAntonia Nordling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Socialnämndens utskott 2021-07-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer168-183
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareAntonia Nordling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kungörelse om flyttade fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenFrida Ullberg
  DokumentKungörelse om flyttade fordon, ETE258.pdfPDF (pdf, 759 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter kungörelsedag övergår äganderätten till kommunen enligt bestämmelserna i Lagen om flyttning av fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Har ägaren blivit underrättad och inte hämtat ut fordonet inom en månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet kommunen.

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Läs mer om att överklaga ett beslut.