Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan blev officiell från och med den 1 januari 2018 och ersatte då den fysiska anslagstavlan i stadshusets kommunreception.

Här kan du läsa mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Socialnämndens utskott 2019-09-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEmma Grann
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kommunstyrelsen 2019-09-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJohanna Laine
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunstyrelsen 2019-09-10.pdfPDF (pdf, 334.3 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Brödtext

 3. Socialnämndens utskott 2019-09-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer142-145
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEmma Grann
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunstyrelsen 2019-09-10
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJohanna Laine
  Nedladdningsbart protokollHandlingar kommunstyrelsen 2019-09-10.pdfPDF (pdf, 14.9 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Brödtext

 5. Skolnämnden 2019-08-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSkolnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSkolkontoret, Johannesbergsgatan 3, Härnösand
  SekreterareLinnea Nordin
  Nedladdningsbart protokollProtokoll skolnämnd 2019-08-29.pdfPDF (pdf, 411.7 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Socialnämnden 2019-08-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer143-159
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEmma Grann
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Socialnämnden 2019-08-29.pdfPDF (pdf, 520.8 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Socialnämnden enskilda ärenden 2019-08-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer86-99
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEmma Grann
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kungörelse av flyttade fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenFrida Ullberg
  DokumentKungörelse om flyttade fordon TEE359.pdfPDF (pdf, 760.5 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Följande fordon har flyttats inom kommunen enligt Lagen om flyttning av fordon i vissa fall (1992:1299).

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter kungörelsedag övergår äganderätten till kommunen enligt bestämmelserna i Lagen om flyttning av fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Har ägaren blivit underrättad och inte hämtat ut fordonet inom en månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet kommunen.

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Läs mer om att överklaga ett beslut.