Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan blev officiell från och med den 1 januari 2018 och ersatte då den fysiska anslagstavlan i stadshusets kommunreception.

Här kan du läsa mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Rubrik
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Paragrafer1-19
  Förvaringsplats för protokolletSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  SekreterareChristina Norberg
  Nedladdningsbart protokollProtokoll samhällsnämnden 2020-01-23.pdfPDF (pdf, 731.9 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Brödtext

 2. Socialnämndens utskott
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer9-41
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEva Nordin Silén
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Delegationsbeslut Ugglan 1 och 2
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  Ansvarig för kungörelsenLinda Johansson
  DokumentDelegationsbeslut Ugglan 1 och 2.pdfPDF (pdf, 249 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ärendet ska avslutas för att fastigheten har fått nya fastighetsägare och arbetet med att ändra detaljplanen är därför inte längre aktuellt. Ansökan var att ändra våningshöjd i befintlig detaljplan samt att ta bort prickad mark, som betyder att marken inte får bebyggas, i del av detaljplanen

 4. Delegationsbeslut Häggdånger - By 1:15
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  Ansvarig för kungörelsenLinda Johansson
  DokumentDelegationsbeslut Häggdånger-By.pdfPDF (pdf, 251.1 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ärendet ska avslutas för att fastighetsägaren önskar att gällande detaljplan inte längre ska belasta hens fastighet.

 5. Kommunfullmäktige 2020-01-27 inställt
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaHandling saknas
  Ansvarig för kungörelsenJohanna Laine
  DokumentKungörelse inställd kommunfullmäktige 2020-01-27.pdfPDF (pdf, 224.5 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Socialnämndens utskott 2020-01-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer1-8
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEva Nordin Silén
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kommunstyrelsen 2020-01-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJohanna Laine
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunstyrelsen 2020-01-07.pdfPDF (pdf, 1.5 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kommunstyrelsen 2020-01-07 § 19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Paragrafer19
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJohanna Laine
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunstyrelsen 2020-01-07 direktjusterad § 19.pdfPDF (pdf, 195.8 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kungörelse om flyttade fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  DokumentKungörelse om flyttade fordon, SPP107.pdfPDF (pdf, 760.6 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter kungörelsedag övergår äganderätten till kommunen enligt bestämmelserna i Lagen om flyttning av fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Har ägaren blivit underrättad och inte hämtat ut fordonet inom en månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet kommunen.

 10. Rubrik
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Paragrafer200-218
  Förvaringsplats för protokolletSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  SekreterareChristina Norberg
  Nedladdningsbart protokollProtokoll samhällsnämnden 2019-12-12.pdfPDF (pdf, 669.6 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kungörelse om flyttade fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenFrida Ullberg
  DokumentKungörelse om flyttade fordon, wzh506.pdfPDF (pdf, 760.5 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter kungörelsedag övergår äganderätten till kommunen enligt bestämmelserna i Lagen om flyttning av fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Har ägaren blivit underrättad och inte hämtat ut fordonet inom en månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet kommunen.


 12. Kungörelse om flyttade fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenFrida Ullberg
  DokumentKungörelse om flyttade fordon, SXU186.pdfPDF (pdf, 760.5 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter kungörelsedag övergår äganderätten till kommunen enligt bestämmelserna i Lagen om flyttning av fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Har ägaren blivit underrättad och inte hämtat ut fordonet inom en månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet kommunen.

   

 13. Kungörelse om flyttade fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenFrida Ullberg
  DokumentKungörelse om flyttade fordon, SHA863.pdfPDF (pdf, 760.6 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter kungörelsedag övergår äganderätten till kommunen enligt bestämmelserna i Lagen om flyttning av fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Har ägaren blivit underrättad och inte hämtat ut fordonet inom en månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet kommunen.

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Läs mer om att överklaga ett beslut.