Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Här kan du läsa mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Kommunfullmäktige 2021-05-24
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  Ansvarig för kungörelsenJeanette George
  DokumentKungörelse kommunfullmäktige 2021-05-24.pdfPDF (pdf, 279.2 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Socialnämndens utskott 2021-05-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer112-137
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kommunstyrelsen 2021-05-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJeanette George
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunstyrelsen 2021-05-04.pdfPDF (pdf, 1 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Arbetslivsnämnd 2021-04-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbetslivsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareLise-lott Mineur
  Nedladdningsbart protokollProtokoll arbetslivsnämnden 2021-04-22.pdfPDF (pdf, 345.8 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kommunstyrelsen 2021-05-04 § 97
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Paragrafer§ 97
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJeanette George
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunstyrelsen 2021-05-04 § 97.pdfPDF (pdf, 276.6 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Kommunfullmäktige 2021-04-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJeanette George
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunfullmäktige 2021-04-26.pdfPDF (pdf, 1.1 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Skolnämnden 2021-04-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSkolnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSkolkontoret, Johannesbergsgatan 3, Härnösand
  SekreterareLinnea Nordin
  Nedladdningsbart protokollProtokoll skolnämnd 2021-04-22.pdfPDF (pdf, 586.3 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Socialnämnden 2021-04-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer42-55
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Socialnämnden 2021-04-22.pdfPDF (pdf, 838.6 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Socialnämndens utskott 2021-04-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer109-111
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kungörelse om flyttade fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenFrida Ullberg
  DokumentKungörelse om flyttade fordon, GJR901.pdfPDF (pdf, 759 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter kungörelsedag övergår äganderätten till kommunen enligt bestämmelserna i Lagen om flyttning av fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Har ägaren blivit underrättad och inte hämtat ut fordonet inom en månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet kommunen.

 11. Kungörelse om flyttade fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenFrida Ullberg
  DokumentKungörelse om flyttade fordon, MJM143.pdfPDF (pdf, 759 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter kungörelsedag övergår äganderätten till kommunen enligt bestämmelserna i Lagen om flyttning av fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Har ägaren blivit underrättad och inte hämtat ut fordonet inom en månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet kommunen

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Läs mer om att överklaga ett beslut.