Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan blev officiell från och med den 1 januari 2018 och ersatte då den fysiska anslagstavlan i stadshusets kommunreception.

Här kan du läsa mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Kommunfullmäktige 2020-03-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJohanna Laine
  Nedladdningsbart protokollKommunfullmäktige protokoll 2020-03-30.pdfPDF (pdf, 495.3 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Skolnämndens presidium 2020-03-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSkolnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSkolkontoret, Johannesbergsgatan 3, Härnösand
  SekreterareLinnea Nordin
  Nedladdningsbart protokollProtokoll skolnämndens presidium 2020-03-26.pdfPDF (pdf, 565.5 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Socialnämnden enskilda ärenden 2020-03-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer16-25
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Socialnämnden 2020-03-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer42-55
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Socialnämnden 2020-03-26.pdfPDF (pdf, 806.2 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Skolnämndens presidium 2020-03-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSkolnämnd
  Paragrafer36
  Förvaringsplats för protokolletSkolkontoret, Johannesbergsgatan 3, Härnösand
  SekreterareLinnea Nordin
  Nedladdningsbart protokollProtokoll skolnämndens presidium 2020-03-26 omedelbar justering.pdfPDF (pdf, 353.4 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Skolnämnden 2020-03-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSkolnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSkolkontoret, Johannesbergsgatan 3, Härnösand
  SekreterareLinnea Nordin
  Nedladdningsbart protokollProtokoll skolnämnd 2020-03-26.pdfPDF (pdf, 430 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kommunfullmäktige 2020-03-30
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  Ansvarig för kungörelsenJohanna Laine
  DokumentKungörelse kommunfullmäktige 2020-03-30.pdfPDF (pdf, 68.6 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kommunstyrelsen 2020-03-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJeanette George
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunstyrelsen 2020-03-23.pdfPDF (pdf, 302.2 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Samhällsnämnden 2020-03-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  SekreterareJohanna Laine
  Nedladdningsbart protokollProtokoll samhällsnämnd 2020-03-19.pdfPDF (pdf, 389.4 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetutskott
  Paragrafer§§ 20 och 25
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJeanette George
  Nedladdningsbart protokollKommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 §§ 20 och 25.pdfPDF (pdf, 150.5 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2020-03-17 §§ 20 och 25

 11. Kungörelse om flyttade fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenFrida Ullberg
  DokumentKungörelse om flyttade fordon, SDY309.pdfPDF (pdf, 759 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

   Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter kungörelsedag övergår äganderätten till kommunen enligt bestämmelserna i Lagen om flyttning av fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Har ägaren blivit underrättad och inte hämtat ut fordonet inom en månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet kommunen.

 12. Socialnämndens utskott 2020-03-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer74-105
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEva Nordin Silén
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Kungörelse om flyttade fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenFrida Ullberg
  DokumentKungörelse om flyttade fordon, XCZ664.pdfPDF (pdf, 759 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter kungörelsedag övergår äganderätten till kommunen enligt bestämmelserna i Lagen om flyttning av fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Har ägaren blivit underrättad och inte hämtat ut fordonet inom en månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet kommunen.

 14. Kungörelse om flyttade fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenFrida Ullberg
  DokumentKungörelse om flyttade fordon, JUB284.pdfPDF (pdf, 759 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter kungörelsedag övergår äganderätten till kommunen enligt bestämmelserna i Lagen om flyttning av fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Har ägaren blivit underrättad och inte hämtat ut fordonet inom en månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet kommunen.

 15. Kungörelse om flyttade fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  DokumentKungörelse om flyttade fordon, SPP107.pdfPDF (pdf, 760.6 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter kungörelsedag övergår äganderätten till kommunen enligt bestämmelserna i Lagen om flyttning av fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Har ägaren blivit underrättad och inte hämtat ut fordonet inom en månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet kommunen.

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Läs mer om att överklaga ett beslut.