Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan blev officiell från och med den 1 januari 2018 och ersatte då den fysiska anslagstavlan i stadshusets kommunreception.

Här kan du läsa mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Socialnämndens utskott 2020-07-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer238-242
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEva Nordin Silén
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Samråd om att upphäva tomtindelningar
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  För att förenkla hanteringen av planer och bygglov föreslås att alla inaktuella bestämmelser om tomtindelning tas bort i detaljplanerna. Förslaget innebär ingen förändring av fastighetsgränser eller fastighetsbeteckningar utan bara att en administrativ gräns upphör. De fastigheter som berörs finns inom detaljplanelagda områden i Härnösands tätort och en del i Älandsbro.

  Handlingar i ärendet finns på:
  www.harnosand.se/detaljplaneringlänk till annan webbplats och Servicecenter, Sambiblioteket plan 1

  Frågor besvaras av planavdelningen
  0611-34 80 00 (växel) eller planarenden@harnosand.se

  Synpunkter kan lämnas senast den 24 aug till:
  Härnösands kommun
  Samhällsförvaltningen, plan- och byggavdelningen
  871 80 Härnösand
  eller planarenden@harnosand.se

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Läs mer om att överklaga ett beslut.