Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan blev officiell från och med den 1 januari 2018 och ersatte då den fysiska anslagstavlan i stadshusets kommunreception.

Här kan du läsa mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Socialnämnden enskilda ärenden 2020-05-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer26-37
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEva Nordin Silén
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Socialnämnden 2020-05-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareEva Nordin Silén
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Socialnämnden 2020-05-27.pdfPDF (pdf, 316.5 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Krisledningsnämnden 2020-05-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKrisledningsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  SekreterareJeanette George
  Nedladdningsbart protokollKrisledningsnämnden protokoll 2020-05-26.docx.pdfPDF (pdf, 407.5 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Skolnämndens presidium 2020-05-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSkolnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSkolkontoret, Johannesbergsgatan 3, Härnösand
  SekreterareLinnea Nordin
  Nedladdningsbart protokollProtokoll skolnämndens presidium 2020-05-20.pdfPDF (pdf, 494.1 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Samhällsnämnd 2020-05-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  SekreterareJohanna Laine
  Nedladdningsbart protokollProtokoll samhällsnämnd 2020-05-20.pdfPDF (pdf, 574 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Socialnämndens utskott 2020-05-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer145-204
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareLinda Ångman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Skolnämndens presidium 2020-05-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSkolnämnd
  Förvaringsplats för protokolletSkolkontoret, Johannesbergsgatan 3, Härnösand
  SekreterareLinnea Nordin
  Nedladdningsbart protokollProtokoll skolnämndens presidium 2020-05-13.pdfPDF (pdf, 265.9 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kungörelse om flyttade fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSamhällsförvaltningen, Brunnshusgatan 4, Härnösand
  Ansvarig för kungörelsenFrida Ullberg
  DokumentKungörelse om flyttade fordon, SDY309.pdfPDF (pdf, 759 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

   Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter kungörelsedag övergår äganderätten till kommunen enligt bestämmelserna i Lagen om flyttning av fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Har ägaren blivit underrättad och inte hämtat ut fordonet inom en månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet kommunen.

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Läs mer om att överklaga ett beslut.