Kontaktuppgifter skolledning

Skolchef
Roland Bång
Telefon: 070-249 67 87 
E-post: roland.bang@harnosand.se

Verksamhetschef för förskolan & elevhälsan
Eva Claesson
Telefon: 070-346 61 43
E-post: eva.claesson@harnosand.se

Verksamhetschef för förskoleklass-årskurs 6
Gunnel Selling Norell
Telefon: 070-345 35 04 
E-post: gunnel.selling-norell@harnosand.se

Verksamhetschef för årskurs 7-9, gymnasiet & musik- och kulturskolan
Andreas Krasser
Telefon: 070-286 49 66
E-post: andreas.krasser@harnosand.se

Kommunens växel når du på 0611-34 80 00 mellan kl. 08.00-16.30.

Söker du kontaktinformation till någon förskola, skola eller rektor hittar du den under aktuell förskolas sida och under aktuell skolas sida. Vuxenutbildningens kontaktinformation finns här.