Boende unga, LSS

Familjehem

Den som har en omfattande funktionsnedsättning kan ha rätt att ansöka om Familjehem enigt lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 9 § 8.

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Familjehem är en insats för barn och vuxna som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar. Det innebär att personen bor hos en annan familj än den egna.

Ett familjehem som tar emot en funktionsnedsatt person måste uppfylla minst lika stora krav som de familjehem som tar emot barn med stöd av socialtjänstlagen. Det krävs en noggrann utredning innan familjehemmet kan godkännas för den särskilda personen. 

Ungdomsboende

I Härnösand har vi för närvarande fyra ungdomsboenden. De vänder sig till ungdomar som kommer från andra kommuner till Härnösand för att studera på gymnasiesärskolan.
 
I boendet vill vi skapa en trivsam och trygg atmosfär för ungdomarna. Genom stöd och hjälp försöker vi att uppmuntra till självständighet. Vi försöker att stimulera till en aktiv fritid och kan erbjuda aktiviteter inom verksamheten och ge stöd till det allmänna utbudet som finns i Härnösand.
 
För att få bo på våra ungdomsboenden så måste du vända dig till en LSS-handläggare i din hemkommun, som utreder och bedömer om du har rätt till insatsen

Du kan även ansöka om korttidsvistelse eller korttidstillsyn

Vill du veta mer eller göra en ansökan, kontakta en biståndshandläggare.

Telefon till biståndsenheten: 0611-34 82 01