Kontaktuppgifter till våra boenden

Här hittar du telefonnummer till alla våra boenden inom omsorg om funktionshindrade

Serviceboenden, LSS

Kontakt                       

Telefon

Enhetschef

0611-34 83 68

Tunnelplan 31 B

0611-34 89 65Enhetschef

0611-34 81 81

Pumpbacksgatan 3 B

0611-34 83 48Enhetschef

0611-34 81 81

Pumpbacksgatan 3 A

0611-34 82 21

 

Gruppbostäder, LSS och SoL

Kontakt

Telefon

Enhetschef

0611-34 83 68

Volontären 5-6

0611-34 86 40

Utsiktsvägen 2

0611-34 89 47

Södra vägen 44

0611-34 89 70

 

 

Enhetschef

0611-34 83 53

Beckhusgatan 6

0611-34 82 40

Pumpbacksgatan 3 E

0611-34 82 22

Nattviksgatan 5

0611-34 82 39

Eriksbergsgränd 6 A

0611-34 86 98

Talgoxevägen 6

0611-34 86 58

Volontären 9-10

0611-34 86 68

 

 

Enhetschef

0611-34 81 10

Ludvig Nordströms gata

0611-34 86 24

Östanbäcksgatan

0611-34 89 89

Pumpbacksgatan 10

0611-34 86 94

Koltrastvägen 139

0611-34 87 54

Volontärvägen 10 B

0611-34 83 06Enhetschef

0611-34 83 63

Bergsstigen 18

0611-34 89 29

Vårstagatan 7

0611-34 89 25

Ungdomsboende LSS

Kontakt

Telefon

Enhetschef

0611-34 83 63

Norra Kyrkogatan 16 C

0611-34 86 96

Eriksbergsgränd 12

0611-34 89 49


Psykiatriboende

Kontakt                       

Telefon

Enhetschef

0611-34 82 15

Vårstagatan 9A, B

0611-34 89 80

Källvägen 10

0611-34 89 85