Senaste nytt om coronaviruset

Denna information uppdateras fortlöpande. Senast uppdaterad 5 augusti kl. 11:25

Besöksförbudet upphör

30 september kl. 11:21

Torsdag 1 oktober upphör besöksförbudet på kommunens boenden inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Anhöriga och nära vänner är alltså välkomna att besöka de boende igen.

− Det känns fint att kunna säga välkommen igen efter mer än ett halvår av besöksförbud. Vi vet att det har varit en tung tid för många, både bland boende och närstående, säger socialchefen Mats Collin.

− Samtidigt vädjar vi till alla att vara mycket försiktiga vid besöken. Det är oerhört viktigt att alla följer de rekommendationer och rutiner som gäller på varje boende.

De rekommendationer som socialförvaltningen går ut med är bland annat:

 • Kom inte för många besökare samtidigt.
 • Träffas gärna utomhus om det är möjligt.
 • Om besöket sker inomhus ska det ske i den boendes lägenhet/rum eller i ett särskilt besöksrum.
 • Begränsa den fysiska kontakten.

− Och så påminner vi naturligtvis om de grundläggande rekommendationerna om att avstå från besök om du känner minsta sjukdomssymptom, att tvätta händerna ofta och noga samt att hosta och nysa i armvecket, säger Mats Collin.

Utöver de här allmänna rekommendationerna kan varje boende ha egna rutiner för hur besöket ska gå till, till exempel om det ska anmälas i förväg, vilken ingång som ska användas eller om besökaren ska invänta personal innan hen går in på avdelningen.

− Se till att du säkert vet vad som gäller på just det boende du tänker besöka. Och håll dig hela tiden uppdaterad. Rekommendationerna kan ändras med kort varsel om smittläget förändras, säger Mats Collin.

− Men med det sagt vill jag än en gång säga välkommen och hoppas att ni får många fina stunder framöver med era släktingar och vänner.

Klart för egenprovtagning

2 juli kl. 16.55

Från 2 juli erbjuder Region Västernorrland egenprovtagning för covid-19. Provet gäller endast för pågående sjukdom (PCR-prov). Den som är över 15 år, folkbokförd i Västernorrlands län och har symtom på covid-19 kan få en egenprovtagning. Provmaterialet hämtas och lämnas av ett smittfritt ombud på apotek.

Läs mer om egenprovtagning på 1177.selänk till annan webbplats

Två korta filmer i coronatider

29 april kl. 11.50

Fortsätt att följa myndigheternas riktlinjer och håll avstånd till andra, även när du är utomhus.

Har du koll på källan? Tänker du källkritiskt innan du delar information på sociala medier?

Samlad information om coronaviruset

Härnösands kommun följer de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddet i Region Västernorrland ger.
Läs den senaste informationen om coronaviruset och covid-19 på sidor som förmedlar samhällets samlade och bekräftade information. Tänk på att det lätt uppstår rykten så var noga med att kontrollera vem som ansvarar för informationen.

Läs om beslut och riktlinjer som är specifika för Härnösand längre ned på sidan

Här finns statistik över antal bekräftade fall och antal avlidna i covid-19 per kommun i Västernorrlands länlänk till annan webbplats

 • Krisinformation.se länk till annan webbplatsär en sida som förmedlar samhällets samlade och bekräftade information.
 • Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats finns den senaste informationen om coronaviruset.
 • Region Västernorrlandlänk till annan webbplats har också en sida med information om coronaviruset.
 • Allmän information om coronaviruset finns dygnet runt om du ringer 11313. Ring det här numret om du är frisk, men vill ha mer information.
 • För att inte sprida smitta uppmanar Folkhälsomyndigheten människor med symptom, även milda, att begränsa sina sociala kontakter, både i arbetslivet och i privatlivet.
  Vanliga symptom är:
  - hosta
  - feber
  - andningsbesvär
  - snuva
  - halsont
  - muskel- och ledvärk
  - huvudvärk
  - illamående
  Stanna hemma tills du är symptomfri + ytterligare 48 timmar. OBS att karensdagen är avskaffad sedan 11 mars.

Det här gäller i Härnösands kommun

Samordning

Kommunen har aktiverat en krisledningsgrupp som samordnar alla beslut och all kommunikation kring coronaviruset och covid-19. Krisledningsgruppen leds av kommundirektören Lars Liljedahl och träffas regelbundet och kan även kallas in med kort varsel.

Sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och framför allt i kontakter med äldre och sjuka personer.

 • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Du som är över 70 år uppmanas att begränsa dina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Det gäller även om du känner dig frisk.
 • För dig som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre är det extra viktigt att inte gå till jobbet om du får symtom på luftvägsinfektion.
 • Du som anhörig bör undvika att besöka äldre släktingar om det inte är helt nödvändigt, även om både de och du är friska.

Behöver du hjälp att handla?

Är du 70 år eller äldre? Eller tillhör du någon av riskgrupperna för coronaviruset? Flera butiker i Härnösand hjälper dig att plocka ihop dina varor och packa dem i påsar som du sedan bara behöver hämta och betala. Vissa butiker erbjuder dessutom hemkörning.

Priset på de här tjänsterna varierar. Fråga om priset när du beställer.

Läs mer om hemkörning av matvaror här

Äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Torsdag 1 oktober upphör besöksförbudet på kommunens boenden inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Anhöriga och nära vänner är alltså välkomna att besöka de boende igen.

Vi vädjar till alla att vara mycket försiktiga vid besöken. Det är oerhört viktigt att alla följer de rekommendationer och rutiner som gäller på varje boende.

De rekommendationer som socialförvaltningen går ut med är bland annat:

 • Kom inte för många besökare samtidigt.
 • Träffas gärna utomhus om det är möjligt.
 • Om besöket sker inomhus ska det ske i den boendes lägenhet/rum eller i ett särskilt besöksrum.
 • Begränsa den fysiska kontakten.

Vi påminner också om de grundläggande rekommendationerna om att avstå från besök om du känner minsta sjukdomssymptom, att tvätta händerna ofta och noga samt att hosta och nysa i armvecket.

Utöver de här allmänna rekommendationerna kan varje boende ha egna rutiner för hur besöket ska gå till, till exempel om det ska anmälas i förväg, vilken ingång som ska användas eller om besökaren ska invänta personal innan hen går in på avdelningen.

Se till att du säkert vet vad som gäller på just det boende du tänker besöka. Och håll dig hela tiden uppdaterad. Rekommendationerna kan ändras med kort varsel om smittläget förändras

Covid-19-team

Ett särskilt covid-19-team har skapats inom hemtjänsten. Teamet jobbar enbart med personer som är misstänkt smittade eller konstaterat sjuka i covid-19. Teamet jobbar helt separat från övrig personal.

Lupinens dagverksamhet

Lupinens dagverksamhet för demenssjuka stängs tills vidare. Brukare och anhöriga som berörs av detta får information direkt av Härnösands kommuns personal.

Stöd till anhöriga

Anhörigcenter för dig som vårdar eller stödjer en sjuk närstående i hemmet är stängt för besök tills vidare. Kontakta gärna Anhörigcenter för att få stöd via telefon eller e-post i stället:
0611-34 83 41 eller anhorigcenter@harnosand.se

Sårbara grupper

Kommunen har bildat en särskild grupp för sårbara grupper, till exempel familjer som behöver försörjningsstöd, familjer med missbruk, människor som är eller riskerar att bli arbetslösa, nyanlända och personer med funktionsvariationer. Gruppens uppgift är att särskilt titta på hur dessa grupper drabbas av coronapandemin och vad som kan göras för att minska risken för negativa följder.

Gymnasieskolan

Härnösands gymnasium bedriver från och med höstterminen 2020 undervisningen som vanligt i skolans lokaler, men den som har sjukdomssymtom ska vara hemma. Det gäller även om du har lindriga symtom. Vi uppmanar elever och vårdnadshavare att hålla sig uppdaterade via lärplattformen (schoolity).

Grundskolan

Grundskolorna är öppna som vanligt, men den som har sjukdomssymtom ska vara hemma. Det gäller även om du har lindriga symtom.

Vi uppmanar alla vårdnadshavare att vara extra uppmärksamma på när det kommer ny information via lärplattformen (schoolity).

Förskola

Förskolor och öppna förskolan är öppna som vanligt, men den som har sjukdomssymtom ska vara hemma. Det gäller även om du har lindriga symtom.

Vuxenutbildning

Folkhälsomyndigheten har meddelat att de skolor som har haft distansstudier med anledning av coronapandemin kan öppna igen från och med den 15 juni. Men både skolan och eleverna måste se till att följa de allmänna rekommendationer som finns. Det kan i vissa fall innebära att distansundervisning delvis fortfarande behövs.

Så är det i Härnösand. Skolans lokaler är inte tillräckligt stora för att alla elever ska kunna vara på plats samtidigt.

Hos Vuxenutbildningen erbjuds för närvarande klassrumsundervisning i Vård och omsorg på heltid, SFI spår 1 halvtid och spår 2 och 3 två dagar per vecka. De grundläggande och gymnasiala kurserna genomförs på distans.

Företag och näringsliv

Härnösands kommun har tagit fram ett program för att stötta kommunens företag. De åtgärder som tagits fram är:

 • En företagsakut har inrättas där företag på kommunens bekostnad kan få kostnadsfri ekonomisk rådgivning, krishantering och samtalsstöd.
 • De livsmedelsbutiker som erbjuder hemkörning av matvaror till personer som tillhör riskgrupperna eller är över 70 år kan få bidrag från kommunen.
 • Företag kan få anstånd med olika typer av kommunala avgifter.
 • Kommunen kommer att betala inkommande fakturor skyndsamt.

Läs mer om våra åtgärder på harnosand.se/foretagshjalpen
Där finns också länkar till andra sidor med bra information till företagare.

För att få en överblick och förståelse för vilka problem våra företag upplever eller ser framför sig bjuder kommunens näringslivsenhet in alla företag till dialog.

Kontakta oss gärna på foretagslotsen@harnosand.se

Kollektivtrafik

Din Tur har infört nya rutiner som kan vara bra att känna till för dig som åker kollektivt.

Läs mer på Din Turs hemsidalänk till annan webbplats

Provtagning

Det finns två olika typer av prov som kan tas vid covid-19. Det ena visar om du har en pågående infektion (PCR-prov) och det andra visar om du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar.
Läs mer om provtagning på 1177.selänk till annan webbplats

Från och med 2 juli finns möjlighet till egenprovtagning av PCR-prov.
Läs mer om hur egenprovtagningen går till på 1177.selänk till annan webbplats