Samlad information om covid-19

På den här sidan har vi samlat länkar till säker och bekräftad information om covid-19 samt information om vad som gäller för olika verksamheter i Härnösand.

Vaccination

Den 28 december 2020 startade vaccineringen mot covid-19 i Härnösand. Vaccineringen sker i den ordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar och utgår från att den som har störst behov av skydd mot covid-19 går först. I den första fasen handlar det om:

 • personer som bor på särskilda boenden eller har hemtjänst
 • den som arbetar nära personer som bor på särskilda boenden eller har hemtjänst
 • vuxna som bor tillsammans med någon som har hemtjänst

Det är framför allt Region Västernorrland som ansvarar för att vaccinera människor, men Härnösands kommun har ett visst ansvar.

 • Härnösands kommun ansvarar för att vaccinera personer som bor på särskilda boenden och personer som har hemsjukvård.
 • Region Västernorrland ansvarar för alla andra, alltså även de personer som har hemtjänst men inte hemsjukvård.

Mer information om vaccinet, hur vaccinationen går till, i vilken ordning resten av befolkningen ska vaccineras och mycket annat hittar du på följande sidor:

Folkhälsomyndighetens sida om vaccinationlänk till annan webbplats

Sida om vaccinet på 1177.selänk till annan webbplats

Säkra källor och bekräftad information om covid-19

Härnösands kommun följer de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddet i Region Västernorrland ger.
Läs den senaste informationen om coronaviruset och covid-19 på sidor som förmedlar samhällets samlade och bekräftade information. Tänk på att det lätt uppstår rykten så var noga med att kontrollera vem som ansvarar för informationen.

 • Corona på fler språk/Corona in other languages

Information about corona in other languageslänk till annan webbplats

News about corona in other languageslänk till annan webbplats

Information om corona på teckenspråk och syntolkad informationlänk till annan webbplats

Information om corona på lättläst och med pictobilderPDF (pdf, 241 kB)

Informationsfilmer på flera språk

På hemsidan för Informationsverige.se finns det informationsfilmer om coronaviruset på flera språk.

Läs mer på informationsverige.selänk till annan webbplats

Aktuella råd och rekommendationer

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

De nationella råden i korthet:

 • Stanna hemma vid symtom
 • Begränsa nya nära kontakter
 • Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel
 • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Håll en god handhygien
 • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

Utöver det skärpte regeringen en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari.

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20. Gäller från 24 december.
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etc begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya riktlinjerna träder i kraft den 7 januari.

Fler punkter och mer information finns på krisinformation.selänk till annan webbplats

Stängt på grund av corona

På grund av coronapandemin är ett stort antal anläggningar och verksamheter stängda.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Kommunala idrotts- och fritidsanläggningar är stängda för allmänheten och föreningar fram till och med den 24 januari 2021.

Undantag är kommunens utomhusanläggningar som är öppna för bokad föreningsverksamhet.

NHL-rinken och bandybanan på Högslätten är öppna för allmänhetens åkning. Observera att maxantalet personer på bandybanan är 50 och på NHL-rinken 15.

De här anläggningarna och verksamheterna är stängda för allmänheten och föreningar:

 • Härnösands simhall - undantag även för babysim, simskolor och grundskolornas simundervisning.
 • Högslätten
 • Bondsjö IP
 • Simhallen Hälledal
 • Franzénhallen
 • Landgrenshallen
 • Övriga idrottshallar på kommunala skolor
 • Härnösand Arena (curlinghallen)
 • Ängevallen
 • Öbackahallen
 • Fritidsgården Kåken

Publika lokaler

 • Konsthallen
 • Härnösands bibliotek och Sambiblioteket
 • Lärcentrum
 • Technichus

Verksamheter

 • Öppna förskolan

Listan kan komma att uppdateras.

Äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Smittspridningen är hög i Sverige.

Därför avråder vi starkt från att besöka särskilda boenden eller boenden och verksamheter inom omsorgen den närmaste tiden.

Om ditt besök ändå är nödvändigt ber vi dig att hjälpa till att hindra smittspridningen så gott du kan. Det gör du genom att:

 • absolut inte göra besök om du är sjuk, även om du bara har lindriga symtom.
 • vara noga med hygienen vid besök. Tvätta händerna noga och/eller använd handsprit. Hosta och nys i armvecket.
 • om möjligt hålla minst två meters avstånd till den du besöker. Om det inte är möjligt får du gärna låna ett visir av oss.
 • noga följa de rutiner som finns för besök när det gäller var, när och hur det får ske. OBS att besöken bara får ske i de boendes lägenheter eller om det finns en annan särskild besökslokal.

Varje boende kan ha egna rutiner för hur besöket ska gå till, till exempel om det ska anmälas i förväg, vilken ingång som ska användas eller om besökaren ska invänta personal innan hen går in på avdelningen. Se till att du säkert vet vad som gäller på just det boende du tänker besöka.

Håll dig hela tiden uppdaterad. Rekommendationerna kan ändras med kort varsel om smittläget förändras

Covid-19-team

Ett särskilt covid-19-team har skapats inom hemtjänsten. Teamet jobbar enbart med personer som är misstänkt smittade eller konstaterat sjuka i covid-19.

Lupinens dagverksamhet

Lupinens dagverksamhet för demenssjuka är stängd tills vidare. Brukare och anhöriga som berörs av detta får information direkt av Härnösands kommuns personal.

Gula Villan

Mötesplatsen på Gula Villan är stängd och inga anhöriggrupper är igång. Anhörigcenter är stängt för besök. Kontakta gärna Anhörigcenter för att få stöd via telefon eller e-post i stället:
0611-34 83 41 eller anhorigcenter@harnosand.se

Barn och utbildning

Gymnasieskolan

Fredag den 18 december kom regeringen med skärpta restriktioner. De meddelade bland annat att gymnasieskolorna i Sverige ska ha distansundervisning fram till den 24 januari 2021.

För Härnösands gymnasium innebär det att alla program inklusive musik- och kulturskolan läser heltid på distans till den 24 januari. Vi gör undantag för gymnasiesärskolan och vissa av introduktionsprogrammen. De har undervisning på plats i skolan.

Elever och vårdnadshavare får information via skolplattformen Schoolity.

Om någon i familjen har konstaterad covid-19 ska gymnasieelever också stanna hemma.

Grundskolan

Grundskolorna är öppna som vanligt, men den som har sjukdomssymtom ska vara hemma. Det gäller även om du har lindriga symtom. Sedan den 1 december 2020 gäller nya förhållningsregler: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. 

Högstadiet på distans vecka 2 2021
För att minska risken för att smittspridningen tar fart efter helgerna har kommunens högstadieskolor planerat in en veckas fjärrundervisning första skolveckan efter jullovet, vecka 2, den 11:e till 15:e januari.

Anledningen är främst att eventuell smittspridning ska hinna visa sig innan eleverna träffas i skolan igen. En annan anledning är att ge lärare och elever möjlighet att öva på digital undervisning. Vi vet inte hur våren utvecklas och på detta sätt kan vi vara bättre förberedda om det skulle behövas perioder av digital undervisning längre fram.

Utgångspunkten är att skolan ska vara öppen
Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer samt förskolan är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Både skolan och förskolan har en samhällsviktig funktion. Utgångspunkten i pandemin är att verksamheterna ska vara öppna och undervisning ska ske i skolan.

Vi uppmanar alla vårdnadshavare att vara extra uppmärksamma på när det kommer ny information via lärplattformen (schoolity).

Förskola

Förskolor är öppna som vanligt, men den som har sjukdomssymtom ska vara hemma. Det gäller även om du har lindriga symtom. Sedan den 1 december 2020 gäller nya förhållningsregler: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. 

Kan vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande låta sitt barn vara hemma vardagarna kring jul och nyår är det mycket värdefullt.

Vuxenutbildning

Från och med den 16 november övergår vuxenutbildningen till distansundervisning. Har du frågor och funderingar, kontakta din lärare.

Receptionen i Johannesbergshuset är öppen mellan kl 10-12. Övriga tider hänvisar vi till e-post eller telefon.

 • Reception telefon: 0611 – 34 84 10
 • Vid frågor gällande studie- och yrkesvägledning, det vill säga frågor om kurser, antagning eller ansökan, kontakta syv@harnosand.se
 • Har du frågor gällande administration av kurser, det vill säga antagning, kursbyte mm, kontakta vux@harnosand.se

Yrkeshögskolan Heta Utbildningar

Från och med onsdag 18 november övergår yrkeshögskolan Heta Utbildningar till distansundervisning.

Har du frågor och funderingar, kontakta din lärare.

Alla kommande uppdragsutbildningar för företagare ställs även in. Kontakta Heta Utbildningar om du har frågor och funderingar.

Företag och näringsliv

Härnösands kommun har tagit fram ett program för att stötta kommunens företag. De åtgärder som tagits fram är:

 • En företagsakut har inrättas där företag på kommunens bekostnad kan få kostnadsfri ekonomisk rådgivning, krishantering och samtalsstöd.
 • De livsmedelsbutiker som erbjuder hemkörning av matvaror till personer som tillhör riskgrupperna eller är över 70 år kan få bidrag från kommunen.
 • Företag kan få anstånd med olika typer av kommunala avgifter.
 • Kommunen kommer att betala inkommande fakturor skyndsamt.

Läs mer om våra åtgärder på harnosand.se/foretagshjalpen
Där finns också länkar till andra sidor med bra information till företagare.

För att få en överblick och förståelse för vilka problem våra företag upplever eller ser framför sig bjuder kommunens näringslivsenhet in alla företag till dialog.

Kontakta oss gärna på foretagslotsen@harnosand.se

Sårbara grupper

Kommunen har bildat en särskild grupp för sårbara grupper, till exempel familjer som behöver försörjningsstöd, familjer med missbruk, människor som är eller riskerar att bli arbetslösa, nyanlända och personer med funktionsvariationer. Gruppens uppgift är att särskilt titta på hur dessa grupper drabbas av coronapandemin och vad som kan göras för att minska risken för negativa följder.

Hjälp att handla

Är du 70 år eller äldre? Eller tillhör du någon av riskgrupperna för coronaviruset? Flera butiker i Härnösand hjälper dig att plocka ihop dina varor och packa dem i påsar som du sedan bara behöver hämta och betala. Vissa butiker erbjuder dessutom hemkörning.

Priset på de här tjänsterna varierar. Fråga om priset när du beställer.

Läs mer om hemkörning av matvaror här

Kollektivtrafik

Din Tur har särskilda rutiner som kan vara bra att känna till för dig som åker kollektivt.

Bland annat rekommenderas munskydd från den 7 januari 2021 för den som åker vardagar kl 7-9 och 16-18 och är född 2004 eller tidigare. I första hand är det resenären själv som ansvarar för att ha med sig eget munskydd. DinTur har också utlämningsställen där resenärer som kan visa upp en biljett kan hämta ett munskydd. I Härnösand är utlämningsstället Hellstrands Tobak på Köpmangatan 2. OBS att tillgången på munskydd kan variera och det är inte garanterat att det finns munskydd att hämta.

Läs mer på Din Turs hemsidalänk till annan webbplats

Två korta filmer i coronatider

29 april kl. 11.50

Fortsätt att följa myndigheternas riktlinjer och håll avstånd till andra, även när du är utomhus.

Har du koll på källan? Tänker du källkritiskt innan du delar information på sociala medier?