Solenskolan

Skolan ligger vid södra infarten till Härnösand. Det är en mångkulturell skola där nästa hälften av de 380 eleverna har ett annat modersmål. Skolan har ett språkutvecklande arbetssätt och ser tvåspråkigheten som en styrka. Utomhuspedagogik är en naturlig del i den dagliga verksamheten med närhet till havs- och skogsmiljö.

Vardagen på skolan utgår ifrån att jobba tillsammans med fokus på elevernas lärande och utveckling. Skolan har PULS-pass och Brain breaks där alla elever deltar som en del i det hälsofrämjande arbetet. Med ökad rörelse ökar inlärningen och hälsan förbättras.

Förutom grundskolans verksamhet F-6 finns fem fritidsavdelningar. Det finns två fritidshem för elever i förskoleklass och två för elever i åk 1-2. För de äldre eleverna finns fritidshemmet Stjärnan.

Solenskolan

Med tydliga gemensamma målbilder jobbar skolan ämnesinriktat och ämnesövergripande där den gemensamma kompetensen tas tillvara på ett bra sätt.

Fokus ligger på att jobba med värdegrundsfrågor och trygghet. På skolan finns ett väl fungerande elevhälsoteam och ett aktivt trygghetsteam. Ett gemensamt förhållningssätt ger trygghet och lugn. Den gemensamma värdegrunden genomsyrar elevernas förhållningssätt till varandra och sin omvärld. Här finns mer information om elevhälsans arbete.

På Solenskolan är alla lika viktiga för en god arbetsmiljö tillsammans. Värdeorden är: tillsammans, glädje, ansvar, trygghet, vänskap, lärlust och livskunskap.

Kontaktuppgifter

Rektor
Pernilla Fredriksson
Telefon: 0611-34 87 39

Biträdande skolledare
Helene Sjödin
Mobil: 0611-34 87 12

Telefon expeditionen: 0611 - 34 87 02

Besöksadress
Vårstagatan 4
871 40 Härnösand

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs i första hand via Schoolity före kl. 07.45 varje skoldag som barnet är sjukt. Det går också att ringa expeditionen före kl 07.45 på telefonnummer 0611-34 87 02. Meddela sjukanmälan på telefonsvaren.