Prövning

En prövning är en slags tentamen där du visar dina kunskaper i en kurs.

Om du vill försöka höja tidigare betyg eller har kunskaper fast du inte har läst kursen kan du göra en prövning. En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand. Prövningen omfattar hela kursen enligt den nationella kursplanen.

En prövning kostar 500 kr om du inte tidigare läst kursen eller om du sedan tidigare har ett godkänt betyg i kursen. Kostnaden faktureras efter genomgången prövning. Prövningen är kostnadsfri om du tidigare läst kursen men inte fått ett godkänt betyg. Detta behöver intygas med betygskopia från tidigare studier om du inte läst kursen hos oss.

Reglerat i Skollagen 20 kap 30 §:
"Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet."

Prövning av äldre kurser
Den som har påbörjat en kurs, delkurs eller ett projektarbete i kommunal vuxenutbildning före den 1 juli 2012 kan inte längre genomgå prövning i kurser enligt den äldre förordningen.

Prövningen steg för steg

1. Studievägledning
Är du osäker på vad en prövning innebär kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare. För olika kontaktsätt se fliken, kontakta studie- och yrkesvägledningen.

2. Anmälan
Du kan anmäla dig via E-tjänsten eller fylla i blanketten "ansökningsblankett för särskild prövning" vilka du hittar längst ner på sidan.

3. Efter anmälan
Inom två veckor från anmälan får du ett brev från oss med information om vilken lärare du ska kontakta för att genomföra prövningen. Prövningen ska vara genomförd inom en månad från det anmälda prövningstillfället.

4. Egen förberedelse
Du ansvarar själv för att läsa in de kunskaper som motsvaras av kursplanen. I en prövning ingår ingen undervisning. Du kan alltså inte förvänta dig någon handledning och direkt hjälp med att ta dig an kursinnehållet.

5. Prövningen
Själva prövningen kan se ut på olika sätt. Både skriftliga och muntliga delar kan ingå och kan bestå av ett eller flera tillfällen. Bedömningen utgår alltid från de nationella kunskapskraven som du hittar på Skolverkets hemsida. När alla uppgifter är fullföljda har läraren två veckor på sig att sätta betyg.

6. Efteråt
Efter fullgjord prövning utfärdas betyg i kursen. Betyget skickas digitalt från skolan till berörda myndigheter (ex CSN, UHR). Vill du ha ut ett betygsdokument i pappersform behöver du göra en separat beställning för detta.

Prövningsdatum 2021
PrövningsdatumSista ansökningsdag

-

-

Prövningen är inställd på grund av covid-19 och smittläget. Vi kommer att lägga ut nya dautm i höst men vi avvaktar på grund av covid-19.