Vård- och omsorgsutbildning

Kvinna i vita vårdkläder står lutad mot ett räcke. Ler in i kameran.

Vård- och omsorgsutbildning ger dig möjlighet till en yrkesutbildning. Efter avslutad utbildning har du goda möjligheter att arbeta som undersköterska, skötare, habiliteringsassistent, omvårdnadspersonal eller personlig assistent.

Utbildningen är för dig som vill arbeta med människor. Är intresserad av vård, hälsa och friskvård. Som tycker om att varva teori och praktik i utbildningen.

Om du vill få behörighet till vidare studier kan du kombinera kurserna från Vård- och omsorgsutbildningen med kärnämneskurser för att få en komplett yrkesexamen på gymnasienivå.

Praktik på arbetsplats (APL) ingår i vissa kurser, där följer du en utbildad handledare.

Förändringar vårdutbildning

Från och med 1 juli 2021 kommer vårdutbildningen till undersköterska att förändras. Förändringen innebär att några ny kurser kommer att ingå och att några gamla kurser kommer att tas bort från utbildningen. Förändringen kommer inte att påverka de deltagare som redan studerar till undersköterska.

Ansökan till vård- och omsorgsutbildningen

Läs mer om utbildningen

Broschyr om vård- och omsorgsutbildningenPDF (pdf, 2.5 MB)

Andra kurser inom vård och omsorg

I samarbete med externa utbildningsanordnare kan vi erbjuda fler kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet. Läs om kurserna på Skolverketlänk till annan webbplats.

Vill du veta mer?

Kontakta studie- och yrkesvägledarna.