Kontaktuppgifter

Elevhälsan

Mona Edvall Wiklund

Verksamhetschef elevhälsa
Eva Claesson
Telefon: 0611 - 34 89 05
Mobil: 070 - 346 61 43

Skolhälsovård

Anneli Johansson

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
Anneli Johansson
Telefon: 0611 - 34 86 26
Mobil: 070 - 397 14 22

Siluett

Skolläkare
Elisabeth Norberg
Kontakt med skolläkare förmedlas via skolsköterskan
på elevens skola

Cajsa Wikman Alarcón

Skolsköterska gymnasiet och gymnasiesärskolan
Maud Blad
Telefon: 0611-34 84 89
Mobil: 070-347 07 80

Ing-Marie Svedin

Skolsköterska gymnasiet
Eva Nordgaard
Telefon: 0611-34 84 96
Mobil: 070-339 29 60

Mona Sjöström

Skolsköterska mottagningsenheten, inskrivningar
Mona Sjöström
Mobil: 070 - 191 68 05

Anna Edlund

Skolsköterska Hedda Wisingskolan 7-9 & grundsärskolan F-9
Anna Edlund
Telefon: 0611 - 34 79 25
Mobil: 070-190 81 21

Ing-Marie Svedin

Skolsköterska Wendela Hellmanskolan
Anna-Lena Johansson
Telefon: 0611-34 79 62
Mobil: 070-340 03 62

Eva Nordgaard

Skolsköterska Gerestaskolan
Camilla Lundin
Telefon: 0611 - 34 88 36
Mobil: 070 - 399 21 57

Dagmar Carlgren Jonsson

Skolsköterska Brännaskolan och Brunne skola
Dagmar Carlgren Jonsson
Telefon: 0611 - 34 85 68
Mobil: 073 - 064 90 88

Siluett

Skolsköterska Hälledal skola och Älandsbro skola
Malin Plantin Sjöblom
Telefon: 0611 - 34 81 62, alt 34 88 73
Mobil: 070 - 624 55 41

Ing-Marie Svedin

Skolsköterska Bondsjöhöjdens skola och Murbergsskolan
Cajsa Wikman Alarcón
Telefon: 0611-34 84 41, alt 34 87 64
Mobil: 070-376 48 99

Cajsa Wikman Alarcón

Skolsköterska Solenskolan och Häggdånger byskola
Maria Häggblad
Telefon: 0611-34 87 03
Mobil: 073-064 90 72

Psykologer

Cajsa Wikman Alarcón

Psykolog
Alfred Krantz
Mobil: 070-361 73 89 

Cajsa Wikman Alarcón

Psykolog
Daniela Lazar Prodan
Mobil: 070-190 38 01

Kuratorer

Kerstin Antonsson Hägglund

Kurator gymnasiet
Kerstin Antonsson
Telefon: 0611-34 85 70
Mobil: 073-271 24 38

Roger Högström

Kurator gymnasiet
Roger Högström
Telefon: 0611-34 86 93
Mobil:070-191 55 24

Jesper Böni

Kurator mottagningsenheten, Bondsjöhöjdens skola och Murbergsskolan
Jesper Böni
Mobil: 070-340 18 85

Göran Lindblom

Kurator Solenskolan, Brunne skola, Häggdånger skola och Hälledal skola
Göran Lindblom
Mobil: 073-274 30 11

Britt-Marie Jonsson Heinonen

Kurator Hedda Wisingskolan, Brännaskolan och Älandsbro skola
Britt-Marie Jonsson Heinonen
Mobil: 070-190 81 22

Kalle Hultin

Kurator Hedda Wisingskolan, Gerestaskolan och grundsärskolan
Erik Fahlberg
Mobil: 073-380 98 38

Maria Hedberg

Kurator Wendela Hellmanskolan
Ylva Brundin
Mobil: 070-340 42 17


Skoldatateket

Cajsa Wikman Alarcón

Resurspedagog särskilt stöd, alla skolor
Christer Mohlin
Telefon: 072-238 55 80                                                                

Specialpedagogiska teamet

Cajsa Wikman Alarcón

Pedagog och Skolfam, alla skolor
Ulrika Mähler
Telefon: 070-190 83 90    

E-post:ulrika.mahler@harnosand.se                                                            

Cajsa Wikman Alarcón

Pedagog, alla skolor
Håkan Holmqvist
Telefon: 073-274 54 37  

e-post:hakan.holmqvist@harnosand.se                                                               

Cajsa Wikman Alarcón

Specialpedagog hörsel och tal, alla skolor
Anette Bönström Ångman
Telefon: 0611-34 89 46

E-post:anette.bonstrom.angman@harnosand.se                                                               

Cajsa Wikman Alarcón

Specialpedagog
Anna Isander
Telefon: 070-340 15 39

E-post:anna.isander@harnosand.se                                                           

Cajsa Wikman Alarcón

Speciallärare- inriktning intellektuell funktionsnedsättning
Mathilda Eriksson
Telefon: 073-274 07 34

E-post:mathilda.eriksson@harnosand.se                                                           

Närvaroteam

Cajsa Wikman Alarcón

Närvaroteamsamordnare
Anette Gustafsson
Telefon: 070-346 52 66                                                                

Cajsa Wikman Alarcón

Närvaroteampedagog
Susanne Nässbjer
Telefon: 070-285 06 77                                                               

Cajsa Wikman Alarcón

Logoped
Jennie Lavås Skoglund
Telefon: 070-340 23 18