Komvux administration

Bild på Marcus Selin

Vuxenutbildningschef
Marcus Selin
Telefon: 0611 - 34 84 11

Bild på Margareta Wikman

Rektor - SFI, SO och Lärvux.
Margareta Wikman
Telefon: 0611-34 84 09

Bild på Margareta Wikman

Rektor - Kommunal Vuxenutbildning och Yrkeshögskolan
Mikael Wiklund
Telefon: 0611-34 86 21

Bild på Alireza Samadi

Utbildningssamordnare/länssamordnare samhällsorientering
Alireza Samadi
Telefon: 0611-34 84 16
Mobil: 073-270 96 09

IT-koordinator
Mats Gradin
Telefon: 0611-34 84 07

Bild på Fanny Malmqvist

Administratör
Fanny Malmqvist
Telefon: 0611-34 85 60

Bild på Klas Börjeson

Administratör SFI
Klas Börjeson
Mobil: 070-298 67 75

Bild på Kristina Falk

Administratör
Kristina Falk
Telefon: 0611-34 86 18

Bild på Sofi Andreasson

Studie- och yrkesvägledare
Sofi Andréasson
Telefon: 0611-34 86 87

Bild på Haneesha Hafeez

Studie- och yrkesvägledare
Anna Åsard
Telefon: 0611-34 86 36