Regler för datumparkering

Karta över datumparkeringszon

I Härnösands tätort gäller datumparkering. Markering på kartan här ovan visar område där datumparkering gäller.

Regler för datumparkering

Datumparkering innebär att det är förbjudet att parkera på den sida av gatan med jämna husnummer på dagar med jämnt datum, och på den sida av gatan med udda husnummer på dagar med udda datum.

Parkeringsförbudet gäller 02.00 - 09.00 varje natt.
Det är inte skyltat på varje gata där datumparkering gäller. Bara de gator som som finns utanför området och går in i själva zonen har skyltar med områdesmärket.

Den främsta anledningen till att kommunen har infört datumparkering är att snöröjning, sandupptagning och övrig städning av våra gator ska kunna fungera på ett bra sätt.

Exempel på datumparkering

Du parkerar på kvällen den 1 mars och ställer dig då på den sida av gatan som har udda husnummer, för när datumparkeringen börjar gälla kl 02.00 den 2 mars, är det inte tillåtet att stå på sidan med jämna husnummer.