Samlad information om covid-19

På den här sidan har vi samlat länkar till säker och bekräftad information om covid-19 samt information om vad som gäller för olika verksamheter i Härnösand.

Statistik för vaccinationer i Härnösands kommun

Statistiken gäller till och med vecka 13 (4 april).Antal personer/andel procent

Ökning sedan föregående vecka

Antal dos 1

3 974

+352

Andel dos 1

19.79%

Antal dos 2

2 121

+339

Andel dos 2

10.56%


Folkhälsomyndigheten uppdaterar statistiken varje torsdag.
Senast uppdaterad: Torsdag 8 april 2021.
OBS. Statistiken släpar ibland efter och det faktiska antalet vaccinationer kan vara högre.

Här finns mer detaljerad statistik för enskilda kommuner och hela Sverigelänk till annan webbplats

Vaccination

Den 28 december 2020 startade vaccineringen mot covid-19 i Härnösand. Vaccineringen sker i den ordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar och utgår från att den som har störst behov av skydd mot covid-19 går först.

Rekommendationerna kan förändras med tiden. Aktuell prioritetsordning hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida och på 1177.se (följ länkarna här nedan).

Det är framför allt Region Västernorrland som ansvarar för vaccinationen, men Härnösands kommun har också ett visst ansvar och samverkar i övrigt med regionen för att så många som möjligt ska kunna vaccineras så fort som möjligt.

Mer information om vaccinet, hur vaccinationen går till och mycket annat hittar du på följande sidor:

Folkhälsomyndighetens sida om vaccinationlänk till annan webbplats

Sida om vaccinet på 1177.selänk till annan webbplats

Information in other languages on 1177.selänk till annan webbplats

Information about the vaccination process of covid-19 in different languages from The Public Health Agency of Sweden.länk till annan webbplats

Säkra källor och bekräftad information om covid-19

Härnösands kommun följer de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddet i Region Västernorrland ger.
Läs den senaste informationen om coronaviruset och covid-19 på sidor som förmedlar samhällets samlade och bekräftade information. Tänk på att det lätt uppstår rykten så var noga med att kontrollera vem som ansvarar för informationen.

 • Corona på fler språk/Corona in other languages

Information about corona in other languages on krisinformation.selänk till annan webbplats

News about corona in other languages from Sveriges Radiolänk till annan webbplats

Information om corona på teckenspråk och syntolkad informationlänk till annan webbplats

Information om corona på lättläst och med pictobilderPDF (pdf, 241 kB)

Aktuella råd och rekommendationer

Från och med den 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

De nationella råden i korthet:

 • Stanna hemma vid symtom
 • Begränsa nya nära kontakter
 • Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel
 • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Håll en god handhygien
 • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

Utöver det skärpte regeringen en rad restriktioner innan jul- och nyårshelgerna.

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20.
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etc begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel.

Stängt på grund av corona

På grund av coronapandemin är ett stort antal anläggningar och verksamheter stängda. Beslutet gäller tills vidare.

Kommunala idrotts- och fritidsanläggningar är stängda för allmänheten, men öppna för föreningsaktiviteter för barn och ungdomar födda 2002 eller senare.

NHL-rinken och bandybanan på Högslätten är öppna för allmänhetens åkning. Observera att maxantalet personer på bandybanan är 50 och på NHL-rinken 15.

Konstgräsplanen på Högslätten är öppen för föreningsaktiviteter för barn och ungdomar födda 2002 eller senare.

Fritidsgården Kåken är öppen för barn och ungdomar födda 2002 eller senare.

Idrotts- och fritidsanläggningar som är stängda för allmänheten men öppna för föreningsverksamhet med barn och ungdomar:

 • Härnösands simhall - undantag även för babysim, simskolor och grundskolornas simundervisning.
 • Högslätten
 • Bondsjö IP
 • Simhallen Hälledal
 • Franzénhallen
 • Landgrenshallen
 • Övriga idrottshallar på kommunala skolor
 • Härnösand Arena (curlinghallen)
 • Ängevallen

Publika lokaler:

 • Biblioteket och Servicecenter är öppet
 • Konsthallen är stängd
 • Lärcentrum är stängt

Verksamheter:

 • Fritidsgården Kåken är öppen för personer födda 2002 och senare
 • Öppna förskolan är stängd
 • Technichus är stängt

Så många får vistas i våra idrottshallar

Så många får vistas i idrottshallar

Idrottshallar

Max antal personer i hallen

Max antal personer i omklädningsrum

Öbacka Sportcenter A-hallen

90

-

Öbacka Sportcenter B-hallen

60

-

Landgren sporthall

72

-

Landgren klubbrum/pentry

-

-

Landgren Motionssal stora

18

-

Landgren Motionssal lilla

8

-

Franzénhallen

54

2

Franzén skyttelokal

11

-

Hälledalshallen, sporthall

51

2 i små, 4 i stora

Hälledalshallen motion

7

-

Solenskolans gymnastikhall

30

2

Geresta gymnastikhall

42

2

Brännaskolans gymnastikhall

16

2

Bondsjöhöjdens skola
gymnastikhall

16

3

Brunneskolans gymnastikhall

18

2

Älandsbroskolans
gymnastikhall

16

3

Äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Smittspridningen är hög i Sverige.

Därför avråder vi starkt från att besöka särskilda boenden eller boenden och verksamheter inom omsorgen den närmaste tiden.

Om ditt besök ändå är nödvändigt ber vi dig att hjälpa till att hindra smittspridningen så gott du kan. Det gör du genom att:

 • absolut inte göra besök om du är sjuk, även om du bara har lindriga symtom.
 • vara noga med hygienen vid besök. Tvätta händerna noga och/eller använd handsprit. Hosta och nys i armvecket.
 • noga följa de rutiner som finns för besök när det gäller var, när och hur det får ske. OBS att besöken bara får ske i de boendes lägenheter eller om det finns en annan särskild besökslokal.

Varje boende kan ha egna rutiner för hur besöket ska gå till, till exempel om det ska anmälas i förväg, vilken ingång som ska användas eller om besökaren ska invänta personal innan hen går in på avdelningen. Se till att du säkert vet vad som gäller på just det boende du tänker besöka.

Håll dig hela tiden uppdaterad. Rekommendationerna kan ändras med kort varsel om smittläget förändras

Lupinens dagverksamhet

Lupinens dagverksamhet för demenssjuka är stängd tills vidare. Brukare och anhöriga som berörs av detta får information direkt av Härnösands kommuns personal.

Gula Villan

Mötesplatsen på Gula Villan är stängd och inga anhöriggrupper är igång. Anhörigcenter är stängt för besök. Kontakta gärna Anhörigcenter för att få stöd via telefon eller e-post i stället:
0611-34 83 41 eller anhorigcenter@harnosand.se

Barn och utbildning

Gymnasieskolan

Härnösands gymnasium fortsätter med en kombination av fjärr-/distansundervisning och undervisning på skolan.

Alla program, årskurser och klasser har scheman över när de ska ha undervisning på skolan och när de ska ha undervisning på distans.

Upplägget med delvis undervisning på skolan och undervisning på distans gäller fram till och med den 1 april.

Grundskolan

Grundskolorna är öppna som vanligt, men den som har sjukdomssymtom ska vara hemma. Det gäller även om du har lindriga symtom. Sedan den 1 december 2020 gäller nya förhållningsregler: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. 

Utgångspunkten är att skolan ska vara öppen
Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer samt förskolan är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Både skolan och förskolan har en samhällsviktig funktion. Utgångspunkten i pandemin är att verksamheterna ska vara öppna och undervisning ska ske i skolan.

Vi uppmanar alla vårdnadshavare att vara extra uppmärksamma på när det kommer ny information via lärplattformen Schoolity.

Förskola

Förskolor är öppna som vanligt, men den som har sjukdomssymtom ska vara hemma. Det gäller även om du har lindriga symtom. Sedan den 1 december 2020 gäller nya förhållningsregler: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. 

Vuxenutbildning

Komvux kommer att öppna för platsbunden undervisning för SFI studieväg 1 a och b med start den 12 april.

Undervisning 3 timmar i veckan per grupp och fortsatt distans 12 timmar i veckan.

Övrig undervisning sker även fortsättningsvis visa distans-och/eller fjärr.

Receptionen i Johannesbergshuset är öppen kl 10-12 och 13-15. Övriga tider hänvisar vi till e-post eller telefon.

 • Reception telefon: 0611 – 34 84 10
 • Vid frågor gällande studie- och yrkesvägledning, det vill säga frågor om kurser, antagning eller ansökan, kontakta syv@harnosand.se
 • Har du frågor gällande administration av kurser, det vill säga antagning, kursbyte mm, kontakta vux@harnosand.se

Yrkeshögskolan Heta Utbildningar

Från och med onsdag 18 november 2020 övergår yrkeshögskolan Heta Utbildningar till distansundervisning.

Har du frågor och funderingar, kontakta din lärare.

Alla kommande uppdragsutbildningar för företagare ställs även in. Kontakta Heta Utbildningar om du har frågor och funderingar.

Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet startar den 6 april med 38 elever. Dessa kommer att studera via distans/fjärr, men komma in på måndagseftermiddagar för praktiska moment.

Företag och näringsliv

Härnösands kommun har tagit fram ett program för att stötta kommunens företag. De åtgärder som tagits fram är:

 • En företagsakut har inrättas där företag på kommunens bekostnad kan få kostnadsfri ekonomisk rådgivning, krishantering och samtalsstöd.
 • Livsmedelsbutiker kan få bidrag från kommunen för att köra ut matvaror till personer som tillhör riskgrupperna eller är över 70 år.
 • Företag kan få anstånd med olika typer av kommunala avgifter.
 • Kommunen kommer att betala inkommande fakturor skyndsamt.

Läs mer om våra åtgärder på harnosand.se/foretagshjalpen
Där finns också länkar till andra sidor med bra information till företagare.

För att få en överblick och förståelse för vilka problem våra företag upplever eller ser framför sig bjuder kommunens näringslivsenhet in alla företag till dialog.

Kontakta oss gärna på foretagslotsen@harnosand.se

Sårbara grupper

Kommunen har bildat en särskild grupp för sårbara grupper, till exempel familjer som behöver försörjningsstöd, familjer med missbruk, människor som är eller riskerar att bli arbetslösa, nyanlända och personer med funktionsvariationer. Gruppens uppgift är att särskilt titta på hur dessa grupper drabbas av coronapandemin och vad som kan göras för att minska risken för negativa följder.

Hjälp att handla

Är du 70 år eller äldre? Eller tillhör du någon av riskgrupperna för coronaviruset? Flera butiker i Härnösand hjälper dig att plocka ihop dina varor och packa dem i påsar som du sedan bara behöver hämta och betala. Vissa butiker erbjuder dessutom hemkörning.

Priset på de här tjänsterna varierar. Fråga om priset när du beställer.

Läs mer om hemkörning av matvaror här

Kollektivtrafik

Din Tur har särskilda rutiner som kan vara bra att känna till för dig som åker kollektivt.

Bland annat rekommenderas munskydd från den 7 januari 2021 för den som åker vardagar kl 7-9 och 16-18 och är född 2004 eller tidigare. I första hand är det resenären själv som ansvarar för att ha med sig eget munskydd. DinTur har också utlämningsställen där resenärer som kan visa upp en biljett kan hämta ett munskydd. I Härnösand är utlämningsstället Hellstrands Tobak på Köpmangatan 2. OBS att tillgången på munskydd kan variera och det är inte garanterat att det finns munskydd att hämta.

Läs mer på Din Turs hemsidalänk till annan webbplats

Två korta filmer i coronatider

29 april kl. 11.50

Fortsätt att följa myndigheternas riktlinjer och håll avstånd till andra, även när du är utomhus.

Har du koll på källan? Tänker du källkritiskt innan du delar information på sociala medier?