E-tjänster och blanketter

Gå till e-tjänsteportalen

I vår e-tjänsteportal kan du logga in och enkelt göra dina ärenden. Du kan söka olika typer av bygglov, sommarjobb, stipendium m.m. Vi kommer att fylla på med fler e-tjänster eftersom.
E-tjänsteportallänk till annan webbplats

Gå till blankettarkivet

De flesta av kommunens blanketter kan du fylla i direkt på skärmen. Du kan sedan skriva ut blanketten och skicka den per brev eller fax. På blanketterna står vart de ska skickas.
Blanketter

Kommunens e-tjänster

De flesta av våra e-tjänster kräver e-legitimation.
Här kan du läsa om hur du kommer igång med e-legitimationlänk till annan webbplats


Arbete och IntegrationAnsökan om bidrag till språkundervisning inom volontärverksamhet
Kultur, fritid och turismAnsökan om lånekort för Härnösands bibliotek

Ansökan om tid i idrottshallar

Ansökan om utställning på Härnösands bibliotek

Föreningsregistret

Odlingslott - intresseanmälan
Utbildning och FörskolaAnsökan om prövning inom kommunal vuxenutbildning

Ansökan till kommunal vuxenutbildning

Beställning av betygsdokument eller intyg inom kommunal vuxenutbildning

Dexter Internetservice
Bygga, Bo och MiljöBygg- och exploateringskartan

Eldstad - anmälan

Komplementbyggnad - ansökan om bygglov

Livsmedelsverksamhet - anmälan om registrering

Nybyggnad - ansökan om bygglov

Nybyggnadskarta - beställning

Planbesked - begäran

Rivning - ansökan om lov

Skylt - ansökan om bygglov

Solkartan

Strandskydd - ansökan om dispens

Tillbyggnad - ansökan om bygglov

Transformatorstation - ansökan om bygglov

Uterum - ansökan om bygglov
Trafik och infrastrukturParkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansökan
Kommun och PolitikAvsägelse från förtroendeuppdrag

Förtroendemannaregistret

Intresseanmälan för att bli god man och förvaltare

Lämna förslag på ny e-tjänst

Lämna redogörelse som god man för ensamkommande barn

Ny som förtroendevald - Registrering

Yrkande om reseersättning som god man/särskild förordnad vårdnadshavare

Näringsliv och arbeteStarta, utveckla eller avveckla företag

Stöd och omsorgAnsökan om stöd i hemmet eller särskilt boende

Avgiftsberäkning Hemtjänst

Intresseanmälan Kontaktperson / Ledsagare / Stödfamilj / Avlösare

Månadsredovisning för kontaktperson