E-tjänster och blanketter

Gå till e-tjänsteportalen

I vår e-tjänsteportal kan du logga in och enkelt göra dina ärenden. Du kan söka olika typer av bygglov, sommarjobb, stipendium m.m. Vi kommer att fylla på med fler e-tjänster eftersom.
E-tjänsteportallänk till annan webbplats

Gå till blankettarkivet

De flesta av kommunens blanketter kan du fylla i direkt på skärmen. Du kan sedan skriva ut blanketten och skicka den per brev eller fax. På blanketterna står vart de ska skickas.
Blanketter

Lämna förslag på nya e-tjänster

Saknar du någon e-tjänst?

Kommunens e-tjänster

De flesta av våra e-tjänster kräver e-legitimation.
Här kan du läsa om hur du kommer igång med e-legitimationlänk till annan webbplats


Arbete och IntegrationAnsökan om bidrag till språkundervisning inom volontärverksamhet

Intresseanmälan för att arbeta som tolk i Härnösands kommun

Tidsbokning av studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen
Kultur, fritid och turismAktivitetsbidrag

Anläggningsbidrag

Ansökan om bidrag till fiskevårdsområdesföreningar

Ansökan om lånekort för Härnösands bibliotek

Ansökan om organisationsbidrag till pensionärsföreningar

Ansökan om tid i idrottshallar

Ansökan om utställning på Härnösands bibliotek

Bidrag till samlingslokalföreningar

Föreningsregistret

Hyresbidrag

Odlingslott - intresseanmälan

Organisationsbidrag funktionshindrade

Organisationsbidrag/aktivitetsbidrag
Utbildning och FörskolaAnsökan om särskild prövning inom kommunal vuxenutbildning

Ansökan till Heta utbildningar Yrkeshögskolan Härnösand

Ansökan till kommunal vuxenutbildning

Beställning av betygsdokument eller intyg inom kommunal vuxenutbildning

Dexter Internetservice

Skadeanmälan elevdator

Skolbetyg - beställning av kopia
Bygga, Bo och MiljöBekräftelse på mottagen handling

Bygg- och exploateringskartan

Eldstad - anmälan

Komplementbyggnad - ansökan om bygglov

Livsmedelsverksamhet - anmälan om registrering

Lämna yttrande

Nybyggnad - ansökan om bygglov

Nybyggnadskarta - beställning

Planbesked - begäran

Radonmätning i flerbostadshus

Rivning - ansökan om lov

Skylt - ansökan om bygglov

Solkartan

Strandskydd - ansökan om dispens

Tillbyggnad - ansökan om bygglov

Transformatorstation - ansökan om bygglov

Underlag för tillsyn av rökfria miljöer

Uterum - ansökan om bygglov
Trafik och infrastrukturBarnkortet - Busskort för barn eller ersättningskort

Blomlådor / Farthinder på kommunala gator - ansökan om tillstånd

Färdtjänst - ansöka om

Läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Läkarutlåtande gällande ansökan färdtjänst/riksfärdtjänst

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansökan
Kommun och PolitikAnsökan om överförmyndarens samtycke till åtgärd eller rättshandling

Avsägelse från förtroendeuppdrag

Förtroendemannaregistret

Intresseanmälan för att bli god man och förvaltare

Lämna förslag på ny e-tjänst

Lämna redogörelse som god man för ensamkommande barn

Ny som förtroendevald - Registrering

Röstmottagare i valet 2018

Näringsliv och arbeteAnmälan om försäljning av tobak

Anmälan om försäljning och servering av folköl

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd alkoholdrycker

Enkla vägen för företag - Företagslotsen

Evenemangsstöd - ansökan om stöd för evenemang och möten

Starta, utveckla eller avveckla företag

Stöd och omsorgAnsökan om stöd i hemmet eller särskilt boende

Avgiftsberäkning Hemtjänst

Intresseanmälan Kontaktperson / Kontaktfamilj IFO

Intresseanmälan Kontaktperson / Ledsagare / Stödfamilj / Avlösare

Intresseanmälan familjehem

Månadsredovisning för kontaktperson

Yrkande om reseersättning som god man/särskild förordnad vårdnadshavare