Bekräftelse på mottagen handling

Om du blivit delgiven ett beslut kan du istället för att skicka in det delgivningskvitto du fått i posten - bekräfta att du tagit emot handlingarna här. Det enda du behöver göra är att ange vilka handlingar du tagit emot och vilket datum det var.

Genom att bekräfta att du tagit del av handlingen som skickats till dig börjar tiden för att överklaga löpa.

Det är viktigt att du bekräftar att du mottagit ditt beslut. Om vi inte får in ett delgivningskvitto måste handlingen skickas rekommenderat med mottagningsbevis och i sista hand måste alternativa delgivningsformer såsom stämningsman användas.